Metropolizacja struktury przestrzennej kraju

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Metropolizacja struktury przestrzennej kraju
Tytuł równoległy: Metropolization of country’s space structure
Autor: Fiedorowicz, Kazimierz; Fiedorowicz, Jacek
URI: http://hdl.handle.net/11331/1762
Date: 2017-06-02
Źródło: Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego / red. nauk. Adam Szpaderski, Marcin Chrząścik. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 23-37
Abstract: Wyodrębniono w Polsce pięć metropolii. Są to metropolie Warszawy i Łodzi, Krakowa i Katowic, Gdańska i Gdyni, Poznania oraz Wrocławia. Każdą z tych metropolii scharakteryzowano. Określono w nich zaludnienie w 2015 r. Łącznie zaludnienie pięciu metropolii stanowi obecnie 38,2% zaludnienia ogółem kraju., W nawiązaniu do prognozy demograficznej GUS do 2050 r. określono w dwu wariantach prognozę zmian zaludnienia dla pięciu metropolii. Ich zaludnienie może wzrosnąć z obecnego wynoszącego 14,7 mln osób do ponad 20 mln osób w 2050 r. Oznaczać to będzie narastanie oddziaływania metropolii na strukturę przestrzenną kraju. Obecna struktura o cechach policentrycznych, będzie się przekształcać w przyszłą strukturę kształtowaną przez metropolie, w postaci regionów metropolitalnych. Powstanie „pentagon” metropolitalny Polski. Struktura ta będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu kraju.
Description: One has emerged five metropolis in Poland. These are: Warsaw and Łódź, Kraków and Katowice, Gdańsk and Gdynia, Poznań, Wrocław. Each of these metropolis has been described. The number of inhabitants in 2015 has been set. Together the inhabitants of these metropolis make up 38.2% of country’s population. According to the demographic projection of GUS (Central Statistical Office) up to 2050, the projection of population changes for five metropolis has been set. Their population might increase from the current 14,7 M to over 20 M people in 2050. This means that the influence of metropolis on country’s space structure will increase. Current structure based on polycentric aspects will transform into future structure shaped by the metropolis, in the form of metropolitan regions. Metropolitan “pentagon” of Poland will arise. Such structure will be in favor of country’s economic development.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics