Uwarunkowania konkurencyjności w regionie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Uwarunkowania konkurencyjności w regionie
Tytuł równoległy: Determinants of competitiveness in the region
Autor: Skrzypek, Elżbieta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1761
Date: 2017-06-02
Źródło: Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego / red. nauk. Adam Szpaderski, Marcin Chrząścik. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 9-22
Abstract: W warunkach niepewności i ryzyka oraz postępującej zmienności otoczenia, przedsiębiorstwa poszukują sposobów poprawy pozycji konkurencyjnej, umożliwiającej realizację zamierzeń biznesowych. Konkurencyjność to zdolność do utrzymania się na rynku. Konkurencyjność to właściwość służąca określeniu zdolności przedsiębiorstwa do ciągłego kreowania tendencji rozwojowej, wzrostu produktywności oraz skutecznego rozwijania rynków zbytu w warunkach oferowania lepszych wyrobów przez konkurentów. W rozdziale wskazano na istotę konkurencyjności, jej rodzaje i obszary, uwarunkowania, role i znaczenie. Przedstawiono miejsce zasobów niematerialnych w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej. Odniesiono się do sposobów kształtowania przewagi konkurencyjnej w regionie i pokazano miejsce kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności regionu. Metody badawcze wykorzystane w pracy to krytyczna analiza literatury oraz wnioskowanie.
Description: In conditions of uncertainty, risk and continuously evolving business environment, companies are looking for ways to improve their competitive position to reach their business goals. Competitiveness is a skill to survive in the market. Competitiveness allows a company to create a development plan to be more productive and beat the competition in new markets. This chapter covers the essence, types, determinants and overall importance of competitiveness. The role intangibles, especially human capital, play in the process of shaping competitive strategy in the region was portrayed. Research methods used in this work comprise literature review and inference.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics