Zjawisko bezrobocia a bezpieczeństwo obywateli w województwie łódzkim

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zjawisko bezrobocia a bezpieczeństwo obywateli w województwie łódzkim
Tytuł równoległy: Disapporting unemployment and security of citizens in Łódź province
Autor: Chalimoniuk, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/1751
Date: 2018-02-08
Abstract: Rozprawa poświęcona jest badaniu oddziaływań, jakie może wywoływać zjawisko bezrobocia na bezpieczeństwo obywateli województwa łódzkiego. Aby zidentyfikować zakres tego oddziaływania oraz zależności istniejących między zjawiskiem bezrobocia a wybranymi obszarami bezpieczeństwa przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz dostępne dane statystyczne, a także przeprowadzono badanie empiryczne wśród osób bezrobotnych, zarejestrowanych w wybranych Powiatowych Urzędach Pracy województwa łódzkiego. Zgodnie z założonym celem rozprawy, jej teoretyczna część zawiera charakterystykę definicji bezpieczeństwa, pracy i bezrobocia oraz ich funkcji jaką odgrywają w życiu każdej osoby, grupy oraz całych społeczności. Dokonano też charakterystyki zjawiska bezrobocia w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej oraz zadań instytucji państwowych w zakresie zapobiegania i łagodzenia skutków bezrobocia. Wyniki analizy literatury i badania empirycznego pozwalają sądzić, iż bezrobocie jest zjawiskiem wielowymiarowym, swoim zakresem przenika do różnych sfer życia człowieka oraz całych społeczeństw. Jego oddziaływanie na poszczególne obszary bezpieczeństwa występuje z różnym nasileniem w różnych okresach pozostawania bez pracy. Podejmowane natomiast działania zmierzające do zmniejszenia poziomu bezrobocia, przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Poruszane w rozprawie zagadnienia i otrzymane w ich wyniku wnioski, mogą być wykorzystane w dydaktyce, a wyniki badania empirycznego mogą znaleźć również zastosowanie w praktyce.
Description: Wydział Humanistyczny

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics