Zastosowanie technologii w procesie rewalidacji osób z wadami słuchu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zastosowanie technologii w procesie rewalidacji osób z wadami słuchu
Tytuł równoległy: The use of technology in the process of revalidation of people with hearing impairments
Autor: Antas-Jaszczuk, Alicja; Nikitin, Sergiusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1731
Date: 2014
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2014, z. 14 (7), s. 173-183
Abstract: Artykuł podejmuje zagadnienie zastosowania najnowszych urządzeń technicznych w rewalidacji osób z wadą słuchu. Autorzy zaprezentowali główne obszary wykorzystania mediów w zaspokajaniu potrzeb językowych dzieci z wadą słuchu, m.in.: multimedialne programy wspomagające umiejętność czytania z ust, nauczania języka migowego, programy dydaktyczne, logopedyczne, komputerowe metody wizualizacji sygnału mowy oraz urządzenia diagnozujące. Zaakcentowali również rolę i znaczenie zastosowania mediów jako szansy na intensyfikację działań rewalidacyjnych stwarzających osobom niesłyszącym nowe możliwości komunikacji, nauki oraz przygotowania do samodzielnego życia
Description: The article undertakes the issue of the most recent technical devices used in the process of revalidation of people with hearing defect. Authors presented major areas of the media usage fulfilling language needs of children with hearing disorders e.g. multimedia programmes supporting the ability of lip-reading, learning a sign language, educational and speech therapy programmes, computer methods of speech signal visualization as well as diagnostic devices. They also accepted the role and meaning of the media usage as a chance to intensify revalidating actions which might enable people with hearing defects to meet new opportunities to communicate study and prepare towards self-reliant, personal life

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics