Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 21 (94), 2012 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 21 (94), 2012 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Wilczyńska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Z roku na rok wzrasta wielkość popytu na usługi lotnicze. W efekcie, do 2020 roku wielkość natężenia ruchu lotniczego może wzrosnąć dwukrotnie, a w niektórych obszarach Europy nawet trzykrotnie. System zarządzania ruchem ...
 • Staręga, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo tzw. stalking. Przestępstwo to definiowane jest jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Zagadnienia związane z normalizacją oraz certyfikacją systemów zarządzania są ze sobą ściśle powiązane. Normy stanowić mogą zarówno ułatwienie, jak i przeszkodę w działalności organizacji. Sam fakt ujednolicenia wymagań w ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Działalność promocyjna jednostek terytorialnych dokonywana jest za pomocą narzędzi określonych w założeniach ogólnych wypracowanych strategii rozwoju. W toku realizacji strategii marketingowej dokonuje się wyboru rynków, ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Publikacja porusza problematykę promocji w ujęciu marketingu terytorialnego. Zaistniało wiele zmian od czasów, gdy Ph. Kotler i S.J. Levy zaproponowali szeroką koncepcję marketingu, negując jego dotychczasowe, zawężone ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Rozpoczęcie pracy w nowym miejscu jest dla pracownika dużym stresem związanym z konfrontacją z nieznanym dotąd otoczeniem i ludźmi. W procesie wprowadzania pracownika do pracy powinien brać udział nie tylko pracodawca, ale ...
 • Roguzińska, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem opracowania jest przybliżenie wybranych rozważań sądu arbitrażowego o znaczeniu prejudycjalnym, w szczególności dotyczących jurysdykcji oraz pojmowania zarzutu pozbawienia prawa do sądu. Orzeczenie, o którym mowa w ...
 • Krawczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W artykule dokonano analizy zasad dziedziczenia tronu w wybranych monarchiach europejskich. Omówiono przepisy regulujące następstwo tronu w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, pominięto zaś ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem funkcjonowania samorządu gminnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług publicznych, w tym edukacji, kultury i rekreacji. Wymaga to zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury, ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Efektywne zarządzanie współczesnymi organizacjami wymaga docenienia i odpowiedniego wykorzystania kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i unikatowych cech kapitału ludzkiego oraz wynikającego z nich ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Zarządzanie organizacją rozumiane jako skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania, wymaga ustalenia, w pierwszym rzędzie, odpowiednich dla tych potrzeb zasad i narzędzi przekazywania ...
 • Budaj, Pavol (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Die Unternehmensoperationen stellen einen bedeutenden Faktor des Erfolgs und der Prosperität des Unternehmens dar. Die Erhöhung der Zweckmäßigkeit und der Wirksamkeit von diesen Operationen werden nicht nur als eine ...
 • Cirák, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W artykule omówiono problemy kodyfikacji i europeizacji prawa prywatnego w świetle najnowszych doświadczeń nauki o prawie w Republice Słowackiej. Obydwa procesy, zarówno kodyfikacja, jak i europeizacja prawa prywatnego, ...
 • Kuhn, Elvira; Staszak, Olga; Maier, Iris (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  The surrounding conditions of an organization are a special challenge regarding communication and information flow both internal and external. By becoming more and more international, a world wide communication network has ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Współcześnie konieczność ochrony środowiska wynika z wiedzy o niekorzystnych skutkach intensywnego rozwoju gospodarki. Postęp techniczny, mający charakter ciągłej rewolucji przemysłowej, prowadzi do rosnącej nieprzerwanie ...
 • Rybalko, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  The main current focus of supply chain management (SCM) is the creation of longterm, mutually beneficial relationships between a company and other participants in the supply chain. Strategic partnerships are a key factor ...
 • Suchodolski, Bartłomiej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012)
  Współczesne urzędy administracji publicznej mog być traktowane jako przedsiębiorstwa usługowe, które powinny przykładać dużą wagę do jakoąci ąwiadczonych przez siebie usług. Jednym z elementów wysokiej jakości świadczonych ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account