Osoby niepełnosprawne: dostępność edukacji wyższej

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lejzerowicz, Magda
dc.date.accessioned 2018-01-29T09:37:06Z
dc.date.available 2018-01-29T09:37:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 235-250 pl
dc.identifier.issn 1689-6416
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1713
dc.description The aim of the study is to demonstrate the unpreparedness of universities to accept people with disabilities as well as to examine the situation of those already studying. Theoretical assumptions are based on theories of disability Freidson (1965, 1970), Parsons (1951), Thomas (2008) and Barnes, Colin and Geof Mercer (2013) and stigma concept of Goffman (1985). The aim of the research is assessment of availability of higher education for the disabled. The study is based on analysis of existing data from GUS (2008, 2014), research conducted by the Office of the Ombudsman (2011, 2015) and studies of the Foundation Institute for Regional Development (2012). Based on the analysis of existing data it can be stated that the availability of higher education for people with disabilities is limited, as well as the support offered by the institution does not meet the needs. Universities are not prepared to accept the disabled, participation of students with disabilities in education at university level is still low. Undertaken theme is important for the current social policy towards disabled people in Poland. It indicates issues for improvement in higher education, especially in work compared data from the period of 8 years, the comparison shows that the changes occurred primarily at a theoretical level, the practice remains unchanged pl
dc.description.abstract Celem pracy jest wykazanie nieprzygotowania uczelni wyższych do przyjęcia osób z niepełnosprawnością, jak również zbadanie sytuacji osób już studiujących. Założenia teoretyczne opierają się na teoriach niepełnosprawności Freidsona (1965, 1970), Parsonsa (1951), Thomasa (2008) oraz Barnes’a, Colina i Geofa Mercera (2013) oraz koncepcji stygmatyzacji Goffmana (1985). Badania opierają się na analizie danych zastanych, pochodzących z badań GUS (2008, 2014), badań prowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (2011, 2015) oraz badań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego (2012). Na podstawie analizy danych zastanych można stwierdzić, że dostępność uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnością jest ograniczona, jak również wsparcie oferowane przez uczelnię nie zaspokaja potrzeb. Uczelnie wyższe nie są przygotowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych, udział studentów z niepełnosprawnością w edukacji na poziomie studiów wyższych jest nadal niski. Podjęty temat jest istotny dla aktualnej polityki społecznej i edukacyjnej wobec osób niepełnosprawnych w Polsce. Wskazuje na kwestie wymagające poprawy w edukacji wyższej. Istotność pracy stanowi porównanie danych pochodzących z okresu 8 lat, które wskazuje, że zmiany nastąpiły przede wszystkim na poziomie teoretycznym, praktyka pozostaje niezmieniona pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Edukacja włączająca pl
dc.subject Studenci niepełnosprawni pl
dc.subject Szkolnictwo wyższe pl
dc.subject Disabled students pl
dc.subject Higher education pl
dc.subject Inclusive education pl
dc.title Osoby niepełnosprawne: dostępność edukacji wyższej pl
dc.title.alternative People with disabilities: the availability of higher education pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics