Osoby niepełnosprawne: dostępność edukacji wyższej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Osoby niepełnosprawne: dostępność edukacji wyższej
Tytuł równoległy: People with disabilities: the availability of higher education
Autor: Lejzerowicz, Magda
URI: http://hdl.handle.net/11331/1713
Date: 2016
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 235-250
Abstract: Celem pracy jest wykazanie nieprzygotowania uczelni wyższych do przyjęcia osób z niepełnosprawnością, jak również zbadanie sytuacji osób już studiujących. Założenia teoretyczne opierają się na teoriach niepełnosprawności Freidsona (1965, 1970), Parsonsa (1951), Thomasa (2008) oraz Barnes’a, Colina i Geofa Mercera (2013) oraz koncepcji stygmatyzacji Goffmana (1985). Badania opierają się na analizie danych zastanych, pochodzących z badań GUS (2008, 2014), badań prowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (2011, 2015) oraz badań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego (2012). Na podstawie analizy danych zastanych można stwierdzić, że dostępność uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnością jest ograniczona, jak również wsparcie oferowane przez uczelnię nie zaspokaja potrzeb. Uczelnie wyższe nie są przygotowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych, udział studentów z niepełnosprawnością w edukacji na poziomie studiów wyższych jest nadal niski. Podjęty temat jest istotny dla aktualnej polityki społecznej i edukacyjnej wobec osób niepełnosprawnych w Polsce. Wskazuje na kwestie wymagające poprawy w edukacji wyższej. Istotność pracy stanowi porównanie danych pochodzących z okresu 8 lat, które wskazuje, że zmiany nastąpiły przede wszystkim na poziomie teoretycznym, praktyka pozostaje niezmieniona
Description: The aim of the study is to demonstrate the unpreparedness of universities to accept people with disabilities as well as to examine the situation of those already studying. Theoretical assumptions are based on theories of disability Freidson (1965, 1970), Parsons (1951), Thomas (2008) and Barnes, Colin and Geof Mercer (2013) and stigma concept of Goffman (1985). The aim of the research is assessment of availability of higher education for the disabled. The study is based on analysis of existing data from GUS (2008, 2014), research conducted by the Office of the Ombudsman (2011, 2015) and studies of the Foundation Institute for Regional Development (2012). Based on the analysis of existing data it can be stated that the availability of higher education for people with disabilities is limited, as well as the support offered by the institution does not meet the needs. Universities are not prepared to accept the disabled, participation of students with disabilities in education at university level is still low. Undertaken theme is important for the current social policy towards disabled people in Poland. It indicates issues for improvement in higher education, especially in work compared data from the period of 8 years, the comparison shows that the changes occurred primarily at a theoretical level, the practice remains unchanged

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics