Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 22 (95), 2012 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 22 (95), 2012 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ślusarczyk, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Bezpieczeństwo energetyczne państw, tj. dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarek narodowych, dla ich dalszego rozwoju, jest obecnie zasadniczym problemem regionalnym (Unia ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Funkcjonowanie organizacji uzależnione jest od przetwarzania różnorodnych informacji. System informacyjny sprawia, że użytkownik dysponuje narzędziem do podejmowania celowego działania. Informacje stanowią zasoby organizacji. ...
 • Rak, Anna Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem artykułu było przedstawienie zmian w obszarze bezrobocia wiejskiego w latach 2009-2011. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski zrealizowanych przez GUS w ...
 • Przekota, Grzegorz; Lisowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W pracy poruszono problem wskaźników wyprzedzających koniunkturę. Zweryfikowano hipotezę o wyprzedzeniu zmian PKB przez indeks giełdowy. Dane empiryczne obejmują Produkt Krajowy Brutto Polski oraz indeks giełdowy WIG w ...
 • Rudziński, Robert; Kowalska, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Przemieszczanie ładunków stanowiło i będzie stanowić jeden z najważniejszych elementów gospodarki każdego kraju. Nie ulega wątpliwości, iż największe znaczenie w transporcie mają przewozy samochodowe, głównie za sprawą ich ...
 • Ciekanowski, Zbigniew; Stachowiak, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Rozważania podjęte w artykule zostały skoncentrowane na identyfikacji sytuacji nadzwyczajnych jako generatorów sytuacji kryzysowych. Określono również pojęcie i przesłanki zaistnienia klęsk żywiołowych. Dokonano także ...
 • Fiedorowicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Rozpatrzono znaczenie cech kompatybilności gospodarek narodowych Polski i Ukrainy dla wzajemnej współpracy gospodarczej. Wyodrębniono dziesięć rodzajów cech, określonych jako cechy zdeterminowane oraz wskazano na możliwość ...
 • Grzeganek-Więcek, Brygida; Więcek, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Rzeczywistość gospodarcza w ostatnich latach bardzo szybko się wokół nas zmienia. Cechą charakterystyczną współczesnych gospodarek jest to, że muszą one funkcjonować w niestabilnych i złożonych warunkach generowanych przez ...
 • Fiedorowicz, Kazimierz; Fiedorowicz, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Przedstawiono zmiany, jakie następowały w określaniu kategorii wartości ekonomicznej dobra. Wartość ta pojawia się w procesie gospodarowania. Zmiany w określaniu kategorii wartości ekonomicznej przedstawiono dla kilku ...
 • Rudziński, Robert; Kowalska, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Funkcjonowanie drogowego transportu ładunków ponadnormatywnych w Polsce w dużym stopniu uzależnione jest od rozwoju technologicznego. Nowoczesne rozwiązania logistyczne wykorzystywane do planowania trasy przejazdu czy ...
 • Jankowski, Kazimierz; Truba, Milena; Jankowska, Jolanta; Sosnowski, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Agroturystyka to nowy, szczególny rodzaj turystyki wiejskiej, znanej w Polsce od lat jako wczasy pod gruszą . Jest formą wypoczynku u rolnika, w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie możemy mieszkać, jadać wspólne ...
 • Wojciechowski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Jednym z aspektów współczesnego kryzysu ekologicznego jest rosnący problem skuteczności prawa ekologicznego, stosowanego na wszystkich szczeblach zarządzania środowiskiem. Wiąże się to z zagadnieniem wdrażania stosownych ...
 • Wojciechowski, Ryszard; Ciołek, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem niniejszej publikacji jest ukazanie wpływu technologii cyfrowej na regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego oraz ocena cyfrowych pól eksploatacji pod kątem potencjalnych szans lub zagrożeń, jakie stwarzają dla ...
 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Rejestry publiczne odgrywają szczególną rolę w funkcjonowaniu każdego systemu prawnego. Ich rola jest ogromna również w sferze ochrony środowiska. Dzięki nim organy administracji publicznej mogą skutecznie monitorować ...
 • Musiał, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Zagadnieniem poruszonym w artykule jest znaczenie kultury i etyki w procesie inwestycyjnym przedsiębiorstwa. Analiza inwestycji stosowanych przez przedsiębiorstwo została osadzona na tle ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa ...
 • Demjaniuk, Regina; Telakowiec, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Transport jest ważną gałęzią gospodarki Danii. Dobry transport i mobilność ma duży wpływ na stan duńskiej gospodarki, a jego znaczenie stale rośnie. Dania posiada rozwiniętą sieć połączeń drogowych. W tym niewielkim kraju ...
 • Rytel, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W opracowaniu przedstawiono genezę zamówień publicznych i ich miejsce w polskiej gospodarce. Jak zaprezentowano, historia zamówień publicznych jest już dość długa, jednakże w Polsce dopiero od niedawna mamy do czynienia z ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W zarządzaniu projektami inwestycyjnymi bardzo ważnym etapem jest planowanie, ponieważ wtedy ma miejsce opracowanie koncepcji projektu, która przesądza o jego zasadności i możliwości praktycznego wdrożenia. W planowaniu ...
 • Demjaniuk, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Funkcjonowanie wolnych stref ekonomicznych potwierdza ich pozytywny wpływ na wzrost eksportu, zatrudnienia, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, rozwój kapitału ludzkiego oraz transfer wiedzy, nowych technologii ...
 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Istotnym elementem samorządu terytorialnego są pracownicy samorządowi. Temu zagadnieniu poświęcona jest ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Regulację tę należy ocenić pozytywnie. Jest ona adekwatna ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account