Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 22 (95), 2012 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 22 (95), 2012 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Jankowski, Kazimierz; Truba, Milena; Jankowska, Jolanta; Sosnowski, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Agroturystyka to nowy, szczególny rodzaj turystyki wiejskiej, znanej w Polsce od lat jako wczasy pod gruszą . Jest formą wypoczynku u rolnika, w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie możemy mieszkać, jadać wspólne ...
 • Jankowski, Kazimierz; Truba, Milena; Ciepiela, Grażyna Anna; Jankowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Agroturystyka jest form turystyki wiejskiej, która przez ostatnie lata dynamicznie si! rozwija. Odnotowuje si! coraz większe zapotrzebowanie na usługi udostępniające taki wypoczynek, jak: jazda konna, kajakarstwo, jazda ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Od kilkudziesięciu lat na świecie rozwijana jest koncepcja marketingu terytorialnego. W Polsce stosunkowo niedawno jednostki terytorialne zaczęły wdrażać działania w oparciu o tę koncepcję, mimo iż to dzięki niej kształtowany ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Publikacja porusza temat organizacji wydarzeń promocyjnych przez jednostki terytorialne jako skutecznego narzędzia komunikacji marketingowej. Analiza literatury przedmiotu oraz licznych studiów przypadków pozwoliła autorowi ...
 • Rytel, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W opracowaniu przedstawiono genezę zamówień publicznych i ich miejsce w polskiej gospodarce. Jak zaprezentowano, historia zamówień publicznych jest już dość długa, jednakże w Polsce dopiero od niedawna mamy do czynienia z ...
 • Kania, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Artykuł sygnalizuje problemy orzecznicze w rozpoznawaniu skarg na przewlekłość postępowań karnych wynikłe z niedostatków legislacyjnych i lekceważenia dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. ...
 • Klimek, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W pracy opisano uwarunkowanie odpowiedzialności zarządzania w nawiązaniu do logistycznych systemów informacyjnych. Przedstawiono rozwiązania systemowe, stosowane we współczesnym zarządzaniu logistycznym, wyjaśniono pojęcia ...
 • Musiał, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Zagadnieniem poruszonym w artykule jest znaczenie kultury i etyki w procesie inwestycyjnym przedsiębiorstwa. Analiza inwestycji stosowanych przez przedsiębiorstwo została osadzona na tle ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Pojęcie bezpieczeństwa jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Nauka o bezpieczeństwie jest nauką interdyscyplinarną. Interdyscyplinarność powoduje, że bezpieczeństwo może być definiowane z punktu widzenia różnych ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Funkcjonowanie organizacji uzależnione jest od przetwarzania różnorodnych informacji. System informacyjny sprawia, że użytkownik dysponuje narzędziem do podejmowania celowego działania. Informacje stanowią zasoby organizacji. ...
 • Leśniewski, Michał Adam; Berny, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Motywowanie to funkcja zarządzania, ukierunkowana na osiągnięcie zamierzonego celu/-ów w rozwoju zasobów ludzkich. To funkcja nadająca sens i wartość pracy pracownika w danej organizacji. Motywowanie, aby było skuteczne, ...
 • Pachnik, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Artykuł formułuje problemy prawne, zarówno materialnoprawne jak i proceduralne wynikające ze stosowania ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przez organy władzy publicznej oraz przez sądy administracyjne. Ponadto ...
 • Wojciechowski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Jednym z aspektów współczesnego kryzysu ekologicznego jest rosnący problem skuteczności prawa ekologicznego, stosowanego na wszystkich szczeblach zarządzania środowiskiem. Wiąże się to z zagadnieniem wdrażania stosownych ...
 • Wojciechowski, Ryszard; Ciołek, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem niniejszej publikacji jest ukazanie wpływu technologii cyfrowej na regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego oraz ocena cyfrowych pól eksploatacji pod kątem potencjalnych szans lub zagrożeń, jakie stwarzają dla ...
 • Ciekanowski, Zbigniew; Stachowiak, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Rozważania podjęte w artykule zostały skoncentrowane na identyfikacji sytuacji nadzwyczajnych jako generatorów sytuacji kryzysowych. Określono również pojęcie i przesłanki zaistnienia klęsk żywiołowych. Dokonano także ...
 • Rudziński, Robert; Kowalska, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Funkcjonowanie drogowego transportu ładunków ponadnormatywnych w Polsce w dużym stopniu uzależnione jest od rozwoju technologicznego. Nowoczesne rozwiązania logistyczne wykorzystywane do planowania trasy przejazdu czy ...
 • Rudziński, Robert; Kowalska, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Przemieszczanie ładunków stanowiło i będzie stanowić jeden z najważniejszych elementów gospodarki każdego kraju. Nie ulega wątpliwości, iż największe znaczenie w transporcie mają przewozy samochodowe, głównie za sprawą ich ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Zbadano wyniki produkcyjne 28 pieczarkarni zlokalizowanych w powiecie siedleckim i łosickim, uznawanym za region o największej koncentracji produkcji pieczarek w Polsce. Producenci z badanej grupy wytwarzają jednakowy ...
 • Przekota, Grzegorz; Lisowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W pracy poruszono problem wskaźników wyprzedzających koniunkturę. Zweryfikowano hipotezę o wyprzedzeniu zmian PKB przez indeks giełdowy. Dane empiryczne obejmują Produkt Krajowy Brutto Polski oraz indeks giełdowy WIG w ...
 • Ślusarczyk, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Bezpieczeństwo energetyczne państw, tj. dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarek narodowych, dla ich dalszego rozwoju, jest obecnie zasadniczym problemem regionalnym (Unia ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account