Dimensions of the voluntary service of disabled students in the social environment

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dimensions of the voluntary service of disabled students in the social environment
Tytuł równoległy: Wymiary wolontariatu studentów z niepełnosprawnością w środowisku społecznym
Autor: Ploch, Leszek
URI: http://hdl.handle.net/11331/1702
Date: 2016
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 77-95
Abstract: The notion of student voluntary service involves charitable activity for those needing performed by all volunteers interested in it, including disabled students. This paper focuses on participation in the voluntary service of this group of students and the level of their commitment on an everyday basis. The disabled students who regularly perform their daily charitable activity are aware that their contribution to the environment is voluntary, selfless, useful, permanent and internally deliberate. The paper presents the author's findings concerning the participation of both able-bodied and disabled volunteer students in activities for those in need. The obtained findings provide the basis for the conviction that in most cases disabled students through participation in student voluntary service gain personal satisfaction, better results in social re-adaptation, and the quality of their activities is not at all different from the quality of able-bodied students' work
Description: W ramach wolontariatu studenckiego uwzględnia się aktywność charytatywną na rzecz osób potrzebujących zainteresowanych nią wszystkich wolontariuszy, także studentów z niepełnosprawnością. W artykule zwrócono uwagę na udział w wolontariacie właśnie tej grupy studentów oraz poziom ich zaangażowania na co dzień. Studenci z niepełnosprawnością podejmujący regularnie swoją codzienną aktywność charytatywną mają świadomość, że ich wkład na rzecz otoczenia jest dobrowolny, bezinteresowny, użyteczny, ciągły i wewnętrznie przemyślany. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących udziału studentów w działaniach na rzecz osób potrzebujących zarówno wolontariuszy sprawnych, jak i wolontariuszy z niepełnosprawnością. Uzyskane wyniki badań dają podstawę dla przekonania, iż w większości przypadków studenci z niepełnosprawnością poprzez udział w wolontariacie studenckim odnoszą osobistą satysfakcję, lepsze rezultaty w readaptacji społecznej, a ich jakość dokonywanych czynności w niczym nie różni się od jakości pracy studentów sprawnych

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics