Społeczne postawy wobec szkół integracyjnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Społeczne postawy wobec szkół integracyjnych
Tytuł równoległy: Social attitudes towards integration schools
Autor: Gaweł-Luty, Elżbieta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1701
Date: 2016
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 61-76
Abstract: Artykuł przedstawia teoretyczne odniesienia związane z integracją osób niepełnosprawnych. W szczególności koncentruje się na samym pojęciu integracja, prawach osób niepełnosprawnych oraz integracji w edukacji. Przytoczono również wyniki badań pilotażowych, które potwierdzają fakt, że klasy integracyjne spełniają swoje funkcje, a mianowicie dają szansę pełnego rozwoju uczniom niepełnosprawnym oraz możliwość nawiązywania przez nich właściwych relacji społecznych ze zdrowymi rówieśnikami. Autorka zaproponowała również, by potraktować społeczeństwo jako całość, bez podziału na zdrowych i chorych, co spowoduje, iż zniknie wiele barier utrudniających traktowanie wszystkich ludzi jako pełnoprawnych członków tej samej społeczności
Description: In this article the author presents the theoretical references related to the integration of people with disabilities. In particular, focuses on the notion of integration, the rights of persons with disabilities and integration in education. Also covers the results of pilot studies that confirm the fact that the integrated classes fulfill its function, namely, give a chance to the full development of students with disabilities and the ability to establish their proper social relationships with healthy peers. The author has also proposed to treat society as a whole, without division into healthy and sick. That could help to disappear many of barriers for all people and help them to be a full members of the same community

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics