Włącza(nie) społeczne dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Resocjalizacja w warunkach instytucjonalnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Włącza(nie) społeczne dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Resocjalizacja w warunkach instytucjonalnych
Tytuł równoległy: Social inclusion of children and young people socially maladjusted. Rehabilitation in institutional conditions
Autor: Dobijański, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1700
Date: 2016
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 41-60
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi historii kształtowania się instytucjonalnej resocjalizacji, w tym resocjalizacji nieletnich. W artykule omówione zostały najważniejsze założenia poszczególnych systemów resocjalizacji stanowiących podstawę ich oddziaływań. Przedstawiono współczesne przyczyny wpływające na kształt i strukturę systemu resocjalizacji nieletnich oraz formułowane przez społeczeństwo oczekiwania stawiane placówkom odpowiadającym za resocjalizację nieletnich. Podsumowanie artykułu stanowi omówienie warunków i cech świadczących o totalności instytucji resocjalizacyjnych, mających w konsekwencji wpływ na efektywność resocjalizacji nieletnich, oraz wskazania praktyczne mogące ograniczyć wpływ barier instytucjonalnych na jakość procesu włączania nieletnich zagrożonych bądź niedostoswanych społecznie do funkcjonowania w społeczeństwie
Description: The purpose of this article is to introduce the history of the formation of institutional rehabilitation, including rehabilitation of juveniles. The article discusses the main features of the various systems of rehabilitation as a basis of their interactions. It presents contemporary causes that affect the shape and structure of the system of juveniles' rehabilitation and public expectations for institutions responsible for their rehabilitation. The summary of the article discuss the conditions and characteristics of the total institutions providing rehabilitation, with consequently impact on the effectiveness of rehabilitation of juveniles. The summary also gives practical guidelines that may limit institutional barriers affecting the integration quality of juveniles at risk of being socially maladjusted or completely socially maladjusted, to function in the society

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics