Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 23 (96), 2013 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 23 (96), 2013 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Przewaga konkurencyjna podmiotów działających na współczesnym rynku jest kształtowana przez wiele czynników, przy czym coraz większego znaczenia nabierają czynniki oparte na szeroko rozumianym kapitale intelektualnym. Mimo ...
 • Marcysiak, Adam; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Lendzion, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W Polsce firmy kurierskie działają stosunkowo krótko. Mimo to zajmują znaczące miejsce w krajowej gospodarce. Rynek usług kurierskich w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, wciąż jest w fazie rozwoju. W krajach ...
 • Pieniak-Lendzion, Krystyna; Nowogródzka, Teresa; Horoszewicz, Elżbieta; Niedziółka, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Baranina jest jednym gatunkiem mięsa w Unii Europejskiej, którego produkcja nie pokrywa potrzeb rynku wewnętrznego i konieczny jest import. Samowystarczalność mięsa baraniego od lat mieści się na poziomie ok. 8o%. Rynek ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Wzrastająca dynamika zmian, która jest rezultatem zachodzącej globalizacji i związanych z nią procesów wymusza konieczność ciągłego usprawniania wszystkich płaszczyzn działania biznesu W obszarze tym można zauważyć ...
 • Kruk, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Każde działanie bądź wybór obarczone jest pewnym ryzykiem. Podejmując decyzje o wszczęciu lub zaniechaniu działań przewiduje się określone efekty w przyszłości, jednak nigdy nie ma pewności jak różne czynniki wpłyną na ...
 • Samul, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W literaturze bardzo często używa się wymiennie określeń zasoby, aktywa, kapitał w odniesieniu do pracowników. Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej, brak jest jednoznacznego zdefiniowania tych pojęć i określenia ...
 • Grzyb, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Tożsamość marki miejsca to inaczej jego kluczowy wizerunek, który może być jasno komunikowany na zewnątrz. Prowadzi on do zbudowania kapitału wyrażonego nie tylko w postaci lojalnej postawy konsumentów, ale również premii ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W obecnych czasach coraz częściej kładzie się nacisk na wzrost jakości obsługi klienta w organizacjach publicznych. Zmiany zachodzące na wciąż integrującym się rynku europejskim, wymuszają również od organizacji ...
 • Przekota, Grzegorz; Lisowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Wymienność inflacji i stopy bezrobocia pozwala na skuteczne stosowanie instrumentów polityki pieniężnej. Jednak wymienność ta nie zawsze jest oczywista. W niektórych okresach empiryczna krzywa Phillipsa przybiera postać ...
 • Ciekanowski, Zbigniew; Ostrowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule przedstawiono istotę, cele, zasady i kryteria ocen pracowniczych oraz sposoby motywacji pracowników. Ocenianie pracowników jest kluczowym elementem w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w prawidłowo funkcjonującej ...
 • Marciniuk-Kluska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Rozwój zrównoważony to prawo do zaspokajania aspiracji rozwojowych obecnej populacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń. Oznacza to, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien ograniczać ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W latach 1996-2011 bankowość spółdzielcza podlegała silnym przeobrażeniom strukturalnym, zmieniając się z bankowości niszowej w bankowość uniwersalną. Procesy te były zbliżone ze zmianami zachodzących w krajach UE i ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego między regionami Polski i wyznaczenia wielkości opóźnienia w rozwoju między tak zwaną Polską "A" i Polską "B". Przyjęto założenie, że poziom ...
 • Świrska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Opłaty publiczne, jako źródła dochodów gmin stanowią niezwykle obszerny katalog. Ich konstrukcja i pobór wypływają na zachowanie samodzielności decyzyjnej władz gmin, która dotyczy ustalania wysokości ich stawek. Opłata ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Spodziewana od dłuższego czasu zmiana tradycyjnej gospodarki na gospodarkę opartą na wiedzy, stopniowo staje się rzeczywistością, stąd popularność zyskującej na znaczeniu koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym. ...
 • Klimek, Michał; Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W poniższej pracy przybliżono przemyślenia Autorów związane z integracją Zintegrowanych Informatycznych Systemów Zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wyjaśniono główne pojęcia, rolę, oraz sam przebieg procesu ...
 • Suchodolski, Bartłomiej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013)
  W artykule przedstawiono zarys historii administracji samorządowej w Polsce od XIII wieku aż po czasy współczesne. Omówiono najważniejsze akty prawne, które regulowały w przeszłości i reguluj obecnie kwestie samorządu ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, 2013-03-01)
  Istotną cechą współczesnej organizacji w tym organizacji zhierarchizowanej jest ich sformalizowanie. Podstawowe cele, struktury, procedury, technologie, zasady funkcjonowania zapisywane są zwykle w dokumentach organizacyjnych. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account