Przeglądaj Wydział Przyrodniczy / Faculty of Natural Sciences według daty wydania

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj Wydział Przyrodniczy / Faculty of Natural Sciences według daty wydania

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Czyżewska, Dominika; Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2007)
  Genetic recombination is the main cause of changeability of different organisms. Synaptonemal complex (SC) is a protein structure which controls correct course of coniugation and the frequency of crossing over. It binds ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta; Łukasz, Wrzaszcz (Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2007)
  The most complete information on a karyotype is gained by means of direct observation of chromosomes obtained from dividing cells. Precise chromosome studies are based on differentiating banding of chromatids. G bands ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2007-10-01)
  The basic nucleolus function is to form subunits of ribosomes and the transcription of genes encoding rRNA. The source of information on the activity of genes encoding rRNA may be an analysis of the number and size of ...
 • Gągała, Urszula; Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (2008)
  Telomeres are distal structures of eukaryotic chromosomes, which are responsible for their stability and functioning. They assure complete replication of terminal fragments of chromosomes, prevent degradation and fusion ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2008)
  A large diploid number typical of birds and the presence of microchromosomes restrict a cytogenetic analysis in poultry. Standard methods of chromosome analysis do not allow an identification of chromosomes. As a result, ...
 • Andraszek, Katarzyna; Wójcik, Ewa; Smalec, Elżbieta; Gągała, Urszula (Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2008)
  As in mammalian chromosomes, avian chromosomes consist of 5'-(TTAGGG)n-3'repeats, the sequence being the pattern conserved throughout vertebrate evolution. Although the avian genome is only 1/3 of the average mammalian ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta; Czyżewska, Dominika (Polish Academy of Sciences. Institute of Systematics and Evolution of Animals, 2008-04-22)
  The synaptonemal complex (SC) is a protein structure which binds two homologues during prophase of the first meiotic division and assures the correct course of genetic recombination. The demonstration and identification ...
 • Andraszek, Katarzyna; Horoszewicz, Elżbieta; Smalec, Elżbieta (Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN) Dummerstorf Germany, 2009)
  The Polish White Improved goat karyotype consists of 29 pairs of acrocentric autosomes, a large acrocentric X chromosome and a metacentric Y chromosome which is the smallest in the karyotype. Staining of chromosomes with ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta; Tokarska, Wioleta (Polish Academy of Sciences. Institute of Systematics and Evolution of Animals, 2009-04-20)
  Lampbrush chromosomes (LBCs) present in bird oocytes are a new model in cytogenetics with particular significance for bird chromosome analysis. The fact that female birds are heterogametic makes it possible to observe both ...
 • Andraszek, Katarzyna; Wójcik, Ewa; Grużewska, Agata; Smalec, Elżbieta (Canadian Science Publishing, 2009-08-07)
  This work is aimed at determining the C-DNA contained within the nuclei of different types of cells in the domestic goose Anser anser. Cells from the lungs, skin, pancreas, kidney, spleen, liver, heart, brain, blood, ovary ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (Termedia Publishing House, 2011)
  ampbrush Chromosomes (LBCs) are present in the oocytes of birds, lower vertebrata and invertebrates during the prolonged prophase of the first meiotic division. Their name stems from their similarity to bottle brushes. ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (2011)
  Lampbrush chromosomes (LBCs) represent a new model in avian cytogenetics and are increasingly more often used in poultry chromosome analyses. Additionally, lampbrush chromosomes are considered as model structures in the ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN) Dummerstorf Germany, 2011)
  The most complete information on the karyotype is acquired through the observation of chromosomes obtained from dividing cells. A high number of chromosomes and the presence of microchromosomes in the bird karyotype have ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (Canadian Science Publishing, 2011-01-12)
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (Via Medica, 2012)
  The use of AgNO3 staining, commonly applied in cytogenetics to identify nucleolar organizer regions, has made it possible to identify nucleoli in primary spermatocytes. One nucleolus was identified in each analyzed cell. ...
 • Andraszek, Katarzyna; Gryzińska, Magdalena; Knaga, Sebastian; Wójcik, Ewa; Smalec, Elżbieta (Polish Academy of Sciences. Institute of Systematics and Evolution of Animals, 2012-05-22)
  Nucleoli are the product of nucleolus organizing region activity (NOR) of specific chromosomes. Their basic function is to synthetise ribosomal RNA precursors and promote the maturation and assemblage of preribosomal RNP ...
 • Truba, Milena; Jankowski, Kazimierz; Jankowska, Jolanta; Wiśniewska-Kadżajan, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zgodnie z definicją powodzi, jaką przedstawia Prawo wodne, jest to czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest nią pokryty. Województwo dolnośląskie, które w poniższym artykule jest obiektem analizy bezpieczeństwa ...
 • Jankowski, Kazimierz; Sosnowski, Jacek; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Truba, Milena; Herda, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Organizacja wypoczynku i rekreacji we współczesnym świecie jest wyrazem indywidualnych potrzeb człowieka. Stanowi ona efekt świadomości poszczególnych osób, wynikającej z działalności organizacyjnej (stowarzyszeń, klubów ...
 • Ciepiela, Grażyna Anna; Kur-Kowalska, Monika; Jankowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Badania przeprowadzono w 2012 roku w 30 gospodarstwach agroturystycznych, zlokalizowanych w 3 powiatach (ostrowskim, siemiatyckim i parczewskim). Analizowano wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach oraz efekty ...
 • Wiśniewska-Kadżajan, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Ze względu na rosnące wymagania ochrony środowiska glebowego i wodnego oczyszczanie ścieków pozostaje problemem wciąż aktualnym. Szczególnie jest to istotne na terenach wiejskich, gdzie kwestia gospodarki wodno-ściekowej ...

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto