Dylematy edukacji uczniów sześcioletnich w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Analiza obszarów problemowych w kontekście edukacji włączającej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dylematy edukacji uczniów sześcioletnich w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Analiza obszarów problemowych w kontekście edukacji włączającej
Tytuł równoległy: Dilemmas of education of pupils in the age of 6 in a mainstream school. Analysis of the problems in the context of inclusive education
Autor: Babiarz, Mirosław Z.; Szumilas, Ewa; Skałbania, Barbara
URI: http://hdl.handle.net/11331/1699
Date: 2016
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 27-39
Abstract: Autorzy artykułu podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy dziecko rozpoczynające naukę w szkole jest dojrzałe do roli ucznia? Zagadnienie to jest trudne m.in. z uwagi na indywidualne tempo rozwoju jednostki oraz występowanie w nim różnic indywidulanych, a przejście dziecka od edukacji przedszkolnej do edukacji szkolnej jest procesem długofalowym. Kontekstowe tło rozważań obejmuje kierunki rozwoju integralnej edukacji, analizę potrzeb dziecka sześcioletniego oraz przegląd analiz wyników badań naukowych. Jest to zamysł celowy stwarzający pole dla refleksji nad praktyką edukacyjną
Description: The authors attempted to find an answer to this question: Is your child starting school education is ripe for the role of a student? This issue is difficult min. due to the individual pace of development of the individual and the existence of differences in the individual students, and the transition of the child from pre-school to school education is a long term process. Contextual background considerations include directions of development of integral education, an analysis of the needs of the child and the six-year review of the analysis of the results of scientific research. It is the idea of deliberately producing field for reflection on educational practice

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics