Preventive actions in educational work found in Polish system of education

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Preventive actions in educational work found in Polish system of education
Tytuł równoległy: Profilaktyka w pracy wychowawczej i edukacyjnej w polskim systemie oświatowym
Autor: Antas-Jaszczuk, Alicja
URI: http://hdl.handle.net/11331/1698
Date: 2016
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 15-25
Abstract: Preventive action plays a significant role when referred to children and youth while growing or becoming mature. It is a phase when there can be found intensive personality changes. It is also a moment in growing up susceptible to disruptions and taking up risky actions. That means that leading a child towards maturity is both educating as well as a preventive action. School has always been an important, initially even the only place where preventive programs were implemented. During the last few years there has been observed in Polish system of education intensity of actions in the area of preventive programs. Its key aspects concern above all: studies over the efficiency of preventive programs, local and school preventive strategies, diagnosis of the problems conditions and the basis towards further preventive actions, constructing School Preventive Programs, place and role for the teacher in school preventive actions and finally evaluation of these acts
Description: Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Jest to faza rozwoju, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych jakościowych zmian w osobowości człowieka. Jest to również moment rozwoju podatny na zakłócenia i podejmowanie działań ryzykownych. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką. Szkoła od zawsze była ważnym, pierwotnie nawet jedynym, miejscem realizacji programów profilaktycznych. W ostatnich latach w polskim systemie oświatowym obserwujemy intensyfikację działań w obszarze szkolnej profilaktyki. Jej kluczowe aspekty dotyczą między innymi: badań nad skutecznością programów profilaktycznych, lokalnych i szkolnych strategii profilaktycznych, diagnozy uwarunkowań problemów i podstaw działań profilaktycznych, konstruowania Szkolnych Programów Profilaktycznych, miejsca i roli nauczyciela w profilaktyce szkolnej oraz ewaluacji podejmowanych działań prewencyjnych

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics