Tożsamość narracyjna młodych osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ryżanowska, Dorota
dc.date.accessioned 2018-01-25T08:10:55Z
dc.date.available 2018-01-25T08:10:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2017, z. 17 (10), s. 233-246 pl
dc.identifier.issn 1689-6416
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1690
dc.description The aim of the thesis was to explore the different ways of constructing the narrative identity by young adults with physical disability and to look for social and cultural factors which could have impact on the variety of constructions of respondents’ narrations about the one’s own life. The author used the Life Story Interview written by Dan Mc Adams. The examined persons were 40 young adults with different kind and moment of gaining disability. There were persons with motor and the visual disability in the researched group. The disability of answerers was natural or was a cosequence of the impairment of the body during one’s own life. The studies’ outcomes indicate that according to responders’ point of view the main impact on the process of forming their narrative identity have three groups of factors:1) the experiences connected with thesocial relationships, 2) the cultural factors, especially mass- media, 3) the experiences connected with one’s own body and its impairment. There were also exceptional factors in each individual story which significantly influenced the form of the person’s narrative identity. The analysis of the thematic literature [among others Edwards 2007, Leszczyńska 2010, Dunn, Burcaw 2016] shows that the results of this research may broaden the knowledge about factors which can be helpful in forming the narrative identity of young adults with physical disability pl
dc.description.abstract Celem badań była eksploracja sposobów konstruowania tożsamości narracyjnej przez młode osoby dorosłe z niepełnosprawnością fizyczną oraz poszukiwanie czynników społecznych i kulturowych, które mogły wywrzeć wpływ na zróżnicowanie tego rodzaju narracji. W badaniu wykorzystano wywiad na temat historii życia Dana P. McAdamsa. Przebadanych zostało 40 młodych osób dorosłych z różnym rodzajem oraz momentem nabycia niepełnosprawności fizycznej. Wśród respondentów znalazły się zarówno osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak i ruchu. Niepełnosprawność osób badanych miała charakter wrodzony lub stanowiła konsekwencję uszkodzenia ciała w biegu życia. Wyniki badań świadczą o tym, iż według respondentów istotny wpływ na kształtowanie się ich tożsamości narracyjnej wywarły trzy grupy czynników: 1) doświadczenia związane z relacjami społecznymi, 2) czynniki kulturowe, szczególnie przekazy medialne, 3) doświadczenia związane z własnym ciałem i jego niepełnosprawnością. W wywiadach na temat historii życia, których udzielili respondenci, można także wyodrębnić czynniki niepowtarzalne, właściwe dla kontekstu historii życia konkretnych osób badanych, które wywarły według nich wpływ na kształtowanie ich narracyjnej tożsamości. Na podstawie analizy literatury przedmiotu [m.in. Edwards 2007, Leszczyńska 2010, Dunn, Burcaw, 2016] można stwierdzić, że wyniki badań stanowią wkład w poszerzenie wiedzy dotyczącej czynników sprzyjających rozwojowi tożsamości narracyjnej osób dotkniętych niepełnosprawnością pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Akceptacja pl
dc.subject Czynniki kulturowe pl
dc.subject Czynniki społeczne pl
dc.subject Niepełnosprawność fizyczna pl
dc.subject Tożsamość pl
dc.subject Acceptance pl
dc.subject Cultural factors pl
dc.subject Identity pl
dc.subject Physical disability pl
dc.subject Social factors pl
dc.title Tożsamość narracyjna młodych osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną pl
dc.title.alternative The narrative identity of young adults with physical disability pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics