Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 24 (97), 2013 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 24 (97), 2013 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Waściński, Tadeusz; Sławińska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W opracowaniu zamieszczono informacje przedstawiające zachodzące zmiany w roli audytu wewnętrznego oraz problemy związane ze świadczonymi usługami przez audytorów sektora publicznego. Zgodnie z obowiązującą w polskiej ...
 • Niziałek, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Innowacyjność to pojęcie, które określa i definiuje na przestrzeni ostatnich lat gospodarki krajów rozwijających się. Zwłaszcza kraje członkowskie UE posiadają zaplecze, głównie finansowe pozwalające na ich ciągły rozwój. ...
 • Wojciechowski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Niniejsza publikacja jest poświęcona prawno-administracyjnym aspektom bezpieczeństwa imprez masowych. Przedstawia się zatem system prawnych warunków ochrony bezpieczeństwa uczestników tychże imprez oraz wątpliwości, co do ...
 • Olkowicz, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Scentralizowanie działań firmy wokół: nowych produktów, nowych procesów i zastosowania nowych materiałów to wciąż dla większości producentów kwestie priorytetowe. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się na czynnikach, ...
 • Waściński, Tadeusz; Bienias, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Doświadczenia europejskiego sektora finansów publicznych we wprowadzaniu budżetowania zadaniowego wskazują, że samo ujęcie planu wydatków i kosztów w układ zadaniowy (w tzw. budżet prezentacyjny) nie przynosi oczekiwanych ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  A characteristic feature of social projects is that they produce ''soft'' outcomes. Changes that ought to result from execution of a given project are usually qualitative in nature. Thus, it is highly difficult to judge ...
 • Szarucki, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Formułowanie i implementacja strategii stanowi istotny aspekt metodologiczny w procesie stosowania licznych metod zarządzania strategicznego. Większość dostępnych opracowań z tego zakresu koncentruje się jedynie na ...
 • Krawczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule przedstawiono, w oparciu o źródła archiwale wydane drukiem oraz archiwalia dotychczas niepublikowane, działania Urzędu do Spraw Wyznań, tj. centralnego organu administracji wyznaniowej w PRL, dotyczące tworzenia ...
 • Kowalska-Napora, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Autorka pracy podjęła się próby zdefiniowania przestrzeni decyzji w oparciu o rozkład nieparametryczny. Kwantyfikacja nieparametryczna i identyfikacja funkcji celu stanowi kanwę wywodów polemizujących. Celem pracy jest ...
 • Ginter, Agnieszka; Kałuża, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Koncepcja inteligentnej organizacji została wprowadzona do teorii i praktyki zarządzania jako odpowiedź na procesy transformacji współczesnej gospodarki. Stanowi ona niewątpliwie wyzwanie dla funkcjonujących jednostek w ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Publikacja stanowi o potrzebach i sposobach budowania wizerunku jednostek terytorialnych. Zagadnienie wizerunku coraz odważniej przenika do samorządów w rozumieniu indywidualnym jak i zbiorowym oraz lokalnym i regionalnym. ...
 • Wojciechowski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Niniejsza publikacja dotyczy administrowania instytucji rejestrów publicznych w Polsce. Autor stara się tutaj scharakteryzować i odnieść się do poszczególnych prawnych źródeł prowadzenia rejestrów publicznych przez ...
 • Załoga, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Kierowanie nowoczesną firmą wymaga dobrej i fachowej kadry zarządzającej, stąd też w dzisiejszym zarządzaniu szczególnie dużo miejsca poświęca się kompetencjom menedżerskim. Zagadnienie kompetencji menedżera w organizacji ...
 • Łepecki, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Unia Europejska tworząc na swym obszarze jednolity rynek finansowy wzbudziła nowe ryzyka. Wynikały one między innymi z działalności na rynku finansowym, prowadzonej w sposób nieskrępowany na terenie całej UE (przejawiającej ...
 • Tkaczyk, Stanisław; Kołuda, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W pracy przedstawiono zagadnienia związane z przemianami zachodzącymi w zachowaniu konsumentów w krajach wysokorozwiniętych. Omówiono wybrane aspekty związane z nowymi trendami konsumenckimi, które rozwijają się miedzy ...
 • Pachura, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Literatura przedmiotu podkreśla istnienie szeregu czynników generowanych na płaszczyźnie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, oddziaływujących na proces wdrażania innowacji, takich jak m.in. czynniki techniczne, ...
 • Białas, Sylwia; Litwin, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Celem niniejszego artykułu jest pokazanie znaczenia satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej, dla właściwej realizacji celów stojących przed tego typu organizacjami. Zaprezentowane w artykule rozważania ...
 • Kwintowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zagadnienia wykorzystania rachunku kosztów jakości w podejmowaniu decyzji ekonomicznych są szczególnie istotne w polskich przedsiębiorstwach. Wysoki poziom kosztów osłabia konkurencyjność na rynku krajowym i światowym. ...
 • Wierzbicka, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące regionalnego zróżnicowania produktywności pracy przedsiębiorstw prywatnych w Polsce oraz zmian jakie zaszły w tym zakresie w latach 1999-2011. Wyniki przeprowadzonych analiz, ...
 • Marcysiak, Adam; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Lendzion, Małgorzata; Drygiel, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Transport jest jednym z podstawowych ogniw gospodarek narodowych. Jest on niezbędny do zapewnienia właściwego działania systemu ekonomicznego danego państwa. Wpływ transportu kolejowego na gospodarkę zmniejszał się sukcesywnie ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account