Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 24 (97), 2013 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 24 (97), 2013 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Publikacja stanowi o potrzebach i sposobach budowania wizerunku jednostek terytorialnych. Zagadnienie wizerunku coraz odważniej przenika do samorządów w rozumieniu indywidualnym jak i zbiorowym oraz lokalnym i regionalnym. ...
 • Górska, Karina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na znaczące dla bezpieczeństwa narodowego aspekty, a w szczególności na sferę zarządzania kryzysowego. Istota tego ostatniego jest niebagatelnie ważna w obecnych działaniach aparatów ...
 • Karpińska-Karwowska, Małgorzata; Zarzeczna-Baran, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Kapitał intelektualny rozumiany jest jako wiedza "zawarta" w ludziach. Do głównych jego składników należą umiejętności pracowników oraz ich doświadczenie. Umiejętne zarządzanie kapitałem intelektualnym przynosi wymierne ...
 • Zalewska-Turzyńska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Sukces organizacji może być określany na wielu płaszczyznach Celem artykułu jest prześledzenie "klasycznych" miar sukcesu organizacji w ujęciu chronologicznym oraz przedłożenie koncepcji źródeł osiągnięcia sukcesu na ...
 • Pachura, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Literatura przedmiotu podkreśla istnienie szeregu czynników generowanych na płaszczyźnie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, oddziaływujących na proces wdrażania innowacji, takich jak m.in. czynniki techniczne, ...
 • Kwintowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zagadnienia wykorzystania rachunku kosztów jakości w podejmowaniu decyzji ekonomicznych są szczególnie istotne w polskich przedsiębiorstwach. Wysoki poziom kosztów osłabia konkurencyjność na rynku krajowym i światowym. ...
 • Szarucki, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Formułowanie i implementacja strategii stanowi istotny aspekt metodologiczny w procesie stosowania licznych metod zarządzania strategicznego. Większość dostępnych opracowań z tego zakresu koncentruje się jedynie na ...
 • Skroban, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W referacie podjęto tematykę związaną z wykorzystaniem narzędzi doskonalenia jakości do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw informatycznych oraz narzędzi, które mogą być wykorzystane przez użytkowników - odbiorców ...
 • Białas, Sylwia; Litwin, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Celem niniejszego artykułu jest pokazanie znaczenia satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej, dla właściwej realizacji celów stojących przed tego typu organizacjami. Zaprezentowane w artykule rozważania ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zaufanie odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu organizacją. Ma duże znaczenie dla jakości pracy zespołowej i przywództwa. Wzrost znaczenia zaufania wynika również z tego, iż jest ono sposobem na łagodzenie ryzyka i ...
 • Ciekanowski, Zbigniew; Ostrowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule podkreślono znaczenie motywacji, jako jednej z głównych funkcji kierowania organizacją. Motywowanie jest procesem, który ma na celu wzrost wydajności i efektywności pracy. A sposób jego realizacji zależy od ...
 • Olkowicz, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Scentralizowanie działań firmy wokół: nowych produktów, nowych procesów i zastosowania nowych materiałów to wciąż dla większości producentów kwestie priorytetowe. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się na czynnikach, ...
 • Załoga, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Kierowanie nowoczesną firmą wymaga dobrej i fachowej kadry zarządzającej, stąd też w dzisiejszym zarządzaniu szczególnie dużo miejsca poświęca się kompetencjom menedżerskim. Zagadnienie kompetencji menedżera w organizacji ...
 • Sławińska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Opracowanie ma na celu zaprezentowanie rozwiązań związanych z wdrażaniem kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Funkcjonująca w polskiej administracji kontrola zarządcza stanowi narzędzie wspomagające procesy zarządzania. ...
 • Rytel, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule podjęto próbę przedstawienia istoty zmowy przetargowej jako niedozwolonego porozumienia ograniczającego efektywność wykorzystania środków publicznych. Zaprezentowano przykłady zamówień publicznych na roboty ...
 • Wróblewska, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Przedstawiono przegląd zagadnień dotyczących strategii zarządzania relacjami z klientem (CRM) jako jednego ze źródeł sukcesu organizacji. Scharakteryzowano podstawowe narzędzia budowania relacji z klientem, metody pomiaru ...
 • Kowalska-Napora, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Autorka pracy podjęła się próby zdefiniowania przestrzeni decyzji w oparciu o rozkład nieparametryczny. Kwantyfikacja nieparametryczna i identyfikacja funkcji celu stanowi kanwę wywodów polemizujących. Celem pracy jest ...
 • Stachowiak, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule podejmuję istotną kwestię dla każdego typu działalności gospodarczej jaką jest przestrzeń. Rozpatrywana jest ona przez pryzmat kształtującej się ciągle dyscypliny wiedzy jaką jest ekonomia przestrzenna. Dociekania ...
 • Niziałek, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Innowacyjność to pojęcie, które określa i definiuje na przestrzeni ostatnich lat gospodarki krajów rozwijających się. Zwłaszcza kraje członkowskie UE posiadają zaplecze, głównie finansowe pozwalające na ich ciągły rozwój. ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  A characteristic feature of social projects is that they produce ''soft'' outcomes. Changes that ought to result from execution of a given project are usually qualitative in nature. Thus, it is highly difficult to judge ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account