Dogoterapia jako metoda wsparcia rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie - wybrane aspekty

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dogoterapia jako metoda wsparcia rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie - wybrane aspekty
Tytuł równoległy: Dog-therapy as a method to support the development of persons with intellectual disability - some aspects
Autor: Boruta, Wiktor Bogusław
URI: http://hdl.handle.net/11331/1686
Date: 2017
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2017, z. 17 (10), s. 173-185
Abstract: Dogoterapia to najbardziej naturalny sposób „przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację głównie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie lub fizycznie z pomocą odpowiednio wybranych, przygotowanych i wyszkolonych psów w tym celu. Badania [Boguszewski, 2013] wykazują znakomity wpływ kontaktu z psem na zdrowie i psychikę człowieka niezależnie od jego wieku, płci, stanu zdrowia, czy poziomu niepełnosprawności. W artykule podjęto zagadnienie współpracy dogoterapeuty we wsparciu terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa oraz ze spektrum autyzmu. Wskazano główne obszary wykorzystania psów w rehabilitacji ludzi, analizując dostępną na ten temat literaturę naukową i wyniki badań, między innymi Międzynarodowej Organizacji Zdrowia [Karwacka, 2006], czy badania dotyczące wpływu psa na organizm człowieka przeprowadzone przez K. Allen z Uniwersytetu Buffalo w Nowym Yorku
Description: Dog-therapy is the most natural way to "smuggle" difficult and sometimes tedious exercises supporting the rehabilitation of children and young people mentally or physically disabled with the help of dogs properly selected, prepared and trained for this purpose. Research [Boguszewski, 2013] exhibit excellent effect of contact with the dog on the health and human psyche regardless of age, gender, state of health or the level of disability. The article deals with the issue of cooperation in the dog-therapist's support of the treatment of people with intellectual disabilities, Down syndrome and autism spectrum. Article identifies the main areas of the use of dogs in the rehabilitation of people, analyzes available scientific literature on this subject and the results of studies, including the World Health Organization [Karwacka, 2006], the research on the canine impact on the human body conducted by K. Allen from the University at Buffalo, New York, USA

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics