Rodzice o inkluzji - raport z badań pilotażowych

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marciniak-Paprocka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2018-01-24T15:35:04Z
dc.date.available 2018-01-24T15:35:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2017, z. 17 (10), s. 135-157 pl
dc.identifier.issn 1689-6416
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1684
dc.description The subject of this article is a study report on parents' views about the common upbringing and education of children with disabilities with their contemporary. Surveyed respondents were parents of children which are learning at various educational levels. Respondents are citizen of Siedlce, which is considered an example of full integration at all stages of education (from kindergarten to university). The point of departure of this study was to argue that the family environment, as the first and most important in a child's life, is the beginning of the development of attitudes. Is important to know the views, attitudes and opinions of people with disabilities have parents. The aim of the inclusion is not only the systemic inclusion of people excluded into the social environment, but full integration. While normative, certain aspects can be regulated and verified through their various functions, the most difficult are changes in the mentality of another person. The value of this study is undoubtedly the fact that parental voices - their views on the practical application of inclusions allow for a realistic view of the inclusion activities pl
dc.description.abstract Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest raport z badań pilotażowych dotyczących opinii rodziców na temat wspólnego wychowania i edukacji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Badaniami ankietowanymi zostali objęci rodzice dzieci uczących się na różnych poziomach edukacyjnych zamieszkujący w mieście Siedlce, które uważane jest za przykład w obszarze kształcenia integracyjnego na wszystkich etapach kształcenia (od przedszkola aż po uniwersytet). Punktem wyjścia niniejszych badań było postawienie tezy, iż środowisko rodzinne, jako pierwsze i najważniejsze w życiu dziecka, jest zaczątkiem kształtowania się postaw, wobec tego istotne jest, jaką wiedzę, jakie poglądy, nastawienia i opinie wobec osób z niepełnosprawnością posiadają rodzice. Celem inkluzji jest bowiem nie tylko systemowe włączenie osób wykluczonych do środowiska społecznego, ale pełna integracja. O ile normatywnie, pewne aspekty można uregulować i za pomocą różnych kontroli weryfikować ich funkcjonowanie, o tyle najtrudniejsze są zmiany w mentalności drugiego człowieka. Wartością niniejszych badań jest niewątpliwie fakt oddania głosu rodzicom – ich opinie na temat praktycznego zastosowania inkluzji pozwalają na przedstawienie realnego obrazu prowadzonych czynności włączających pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Badania pl
dc.subject Dziecko niepełnosprawne pl
dc.subject Edukacja włączająca pl
dc.subject Inkluzja społeczna pl
dc.subject Rodzice pl
dc.subject Specjalne potrzeby edukacyjne pl
dc.subject Disabled child pl
dc.subject Including education pl
dc.subject Parents pl
dc.subject Research pl
dc.subject Social inclusion pl
dc.subject Special educational needs pl
dc.title Rodzice o inkluzji - raport z badań pilotażowych pl
dc.title.alternative Parents about inclusion - Pilot research report pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics