Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 25 (98), 2013 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 25 (98), 2013 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jędrych, Piotr; Naumiuk, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Truba, Milena; Jankowski, Kazimierz; Jankowska, Jolanta; Wiśniewska-Kadżajan, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zgodnie z definicją powodzi, jaką przedstawia Prawo wodne, jest to czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest nią pokryty. Województwo dolnośląskie, które w poniższym artykule jest obiektem analizy bezpieczeństwa ...
 • Cabaj, Katarzyna; Hurko, Sylwia; Jastrzębska, Emilia; Kowalczyk, Paulina; Kurek, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Terlikowska, Martyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Kozioł, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule przedstawiono istotę, znaczenie oraz warunki skutecznego wdrażania i rozwoju e-learningu korporacyjnego. Scharakteryzowano czynniki techniczno-technologiczne IT, poruszono kwestie teorii uczenia się i nauczania ...
 • Łukaszuk, Mateusz; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Jupowicz-Ginalska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  TVN to z pewnością jedno z najważniejszych mediów w Polsce, którego działania od samego początku cechowała duża innowacyjność: zarówno w budowaniu oferty programowej, jak i podejściu do strategii promocyjnej. Przedsiębiorstwo ...
 • Olejniczak, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w ciągle zmieniającym się otoczeniu sprawia, iż niezaprzeczalnie coraz większą rolę w osiągnięciu sukcesu przypisuje się wiedzy, a w szczególności jej efektywnym pozyskiwaniu. ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W obecnych czasach coraz bardziej zauważalny staje się wzrost znaczenia jakości w działalności organizacji. Pojęcie jakości i efektywności nabiera coraz większego znaczenia i jest ważnym elementem rozwoju człowieka i ...
 • Skowron, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule zaprezentowano metody służące oszacowaniu wartości niematerialnych w wybranych przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należących do dwóch sektorów: paliwowego i motoryzacyjnego. ...
 • Domańska, Marta; Brzeska, Agnieszka; Chomiuk, Kinga; Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Rożej, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule przedstawiono istotę oraz zasady funkcjonowania outsourcingu w Wojskim Polskim. Zostały przedstawione obszary działania polskiej armii, które mogą zostać poddane kontraktowaniu partnerom zewnętrznym. Ponadto ...
 • Bober, Benedykt; Olkiewicz, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W zaprezentowanej pracy przedstawiono możliwość implikacji jakościowych determinant oceny efektywności procesu świadczeniu usług szpitalnych. Posiadana infrastruktura w analizowanych podmiotach oraz sprzęt diagnostyczny ...
 • Rasińska, Renata; Nowakowska, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Wiedza i kompetencje pracowników są postrzegane jako cenne komponenty kapitału ludzkiego organizacji i dlatego zdobycie umiejętności właściwego zarządzania kompetencjami pracowników jest ważnym zadaniem dla menedżerów ...
 • Kołodziejczyk, Agnieszka; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Faliński, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł przedstawia wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2007- 2013 przez samorządy terytorialne Mazowsza wszystkich szczebli. Omówiono regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego oraz inne ...
 • Kowalska-Napora, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Any system, seen as a compound issue, is subject to various forms of disturbance which are later eliminated in systemic relaxation time. While assessing the course of changes and the degree of elimination it is necessary ...
 • Jankowski, Kazimierz; Sosnowski, Jacek; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Truba, Milena; Herda, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Organizacja wypoczynku i rekreacji we współczesnym świecie jest wyrazem indywidualnych potrzeb człowieka. Stanowi ona efekt świadomości poszczególnych osób, wynikającej z działalności organizacyjnej (stowarzyszeń, klubów ...
 • Lemańska-Majdzik, Anna; Tomski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W opracowaniu przedstawiono istotę sukcesu przedsiębiorstwa oraz wybranych aspektów dotyczących jego źródeł. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na czynniki sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, szczególnie małego, ...
 • Skrzypek, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Nowa gospodarka obrazuje zmiany we współczesnych gospodarkach, które są skutkiem oddziaływania nowych technologii informacyjnych. Ważną rolę w koncepcji New Economy przypisuje się informacji i znaczeniu nowego sektora ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account