Bezpieczeństwo socjalne osób niepełnosprawnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo socjalne osób niepełnosprawnych
Tytuł równoległy: The social safety of disable people
Autor: Żuk, Jadwiga; Walczuk, Małgorzata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1677
Date: 2017
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2017, z. 17 (10), s. 29-39
Abstract: Wśród potrzeb człowieka jedną z najważniejszych jest potrzeba bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo socjalne jest pojęciem interdyscyplinarnym. W przypadku bezpieczeństwa socjalnego osób niepełnosprawnych problem ten staje się o wiele szerszy. Ważnym elementem jest zrozumienie, czym jest bezpieczeństwo socjalne, jakie niesie zagrożenia brak jego zapewnienia. Przeciwieństwem poczucia bezpieczeństwa jest poczucie zagrożenia. Niniejsze opracowanie jest próbą analizy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie osób niepełnosprawnych, ich własne możliwości mogą okazać się niewystarczające. To państwo powinno zagwarantować osobom niepełnosprawnym takie poczucie bezpieczeństwa, aby żadne z zagrożeń socjalnych typu: głód, bezdomność, bezrobocie, brak opieki medycznej i rehabilitacji czy brak dostępu do edukacji nigdy nie były powodem wykluczenia tych osób. Rozwój technologii umożliwia inkluzję ludzi z dysfunkcjami do życia społecznego. Należy wykorzystać wszystkie możliwości rozwoju gospodarczego, ale również edukację społeczeństwa, aby osoby niepełnosprawne były włączane w życie społeczne i nie czuły się dyskryminowane i spychane na margines
Description: The safety need is one of the most important among people’s needs. The meaning of social safety is interdisciplinary. When we actually think about the meaning of the social safety within disable people, we can see that it becomes much more serious. It is really important to understand what the social safety means, what danger it brings or what the lack of the social safety brings. The contrast to being safe is the feeling of danger. The essay contains the attempt of an analyse the safety feeling within disable people. When we talk about safety of disable people, their own capabilities might not be good enough. The government should ensure that the disable people will feel safe and none of the social dangers like: starvation, homelessness, unemployment, lack of medical and rehabilitation support or problems to get the right education, will be a reason to exclude them. The technology progress gives disable people an inclusion to the social life. We need to take advantage of the economic development but also the society education to make sure that disable people will be included in the social life and stop feeling discriminated or pushed away

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics