Między inkluzją a ekskluzją. Społeczna przestrzeń seniorów

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Między inkluzją a ekskluzją. Społeczna przestrzeń seniorów
Tytuł równoległy: Between inclusion and exclusion. Seniors social space
Autor: Gaweł-Luty, Elżbieta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1675
Date: 2017
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2017, z. 17 (10), s. 13-28
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki starości w wybranych kontekstach. Został tutaj omówiony jej wymiar terminologiczny, teoretyczny, jednostkowy, demograficzny oraz inkluzyjno-ekskluzywny. W tym ujęciu prezentowany tekst porusza zarówno problematykę sposobu interpretacji pojęcia starości i starzenia się, wskazuje na różnice w klasyfikacji wieku starości, prezentuje wieloaspektowość ujęć teorii starzenia się. Podkreśla również, że konsekwencje wynikające ze starzenia się społeczeństw należy rozpatrywać w odniesieniu do samych seniorów, ale również w odniesieniu do funkcjonowania społeczeństwa pod względem mentalnym, ekonomicznym, a także polityki społecznej państwa. Zatem namysł nad starością uzasadnia potrzebę ograniczania stereotypów i tworzenia narzędzi oraz klimatu przeciwdziałającemu społecznemu wykluczeniu osób starszych
Description: The purpose of this paper is to show the problems of old age in some contexts. In this paper there were discussed the terminological, theoretical, demographic and inclusive- exclusive context. The text addresses both the problems of how to interpret the concept of old age and aging, points to differences in the classification of old age and presents a multi aspects theory approaches of aging. It also emphasizes that not only the consequences of an aging population must be considered in relation to the very elderly, but also in relation to the functioning of society in terms of mental, economic, and social policy of the state. Therefore reflection on old age justifies the need of reducing stereotypes and creating special tools to prevent from social exclusion of older people

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics