Kapitał intelektualny jako źródło ryzyka w organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kapitał intelektualny jako źródło ryzyka w organizacji
Tytuł równoległy: Intellectual capital as a source of risk in the organization
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1671
Date: 2014
Źródło: Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce : monografia / pod red. Elżbiety Skrzypek. - Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 229-245.
Abstract: Ryzyko wydaje się być naturalnym stanem towarzyszącym każdemu przejawowi działalności gospodarczej. Nie oznacz to jednak, że menedżerowie powinni poddawać się skrajnemu determinizmowi. Wprost przeciwnie , ryzyko należy przewidywać oraz starać się na nie aktywnie wpływać. Celem artykuł jest identyfikacja rodzajów ryzyka związanych z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i rozwojem kapitału intelektualnego. Zdefiniowanie obszarów tego ryzyka stanowi istotny determinant procesu generowania wartości dodanej przez aktywa niematerialne będące w dyspozycji organizacji.
Description: The risk seems to be the natural state of the accompanying every manifestation of economic activity. This does not mean, however, that managers should undergo extreme determinism. On the contrary, the risk is to anticipate and try to not actively influence. The aim of the article is to identify the risks associated with the acquisition, exploitation and development of intellectual capital. Defining areas of risk is an important determinant of the process of generating added value through intangible assets at the disposal of the organization.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics