Budowanie relacji wewnętrznych jako podstawa kształtowania kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Budowanie relacji wewnętrznych jako podstawa kształtowania kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1669
Date: 2016
Źródło: Powiązania organizacyjne w społeczeństwie sieciowym : monografia / pod red. Elżbiety Skrzypek, Grzegorza Greli, Mariusza Hofmana. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2016, s.97-107
Abstract: Nawiązywanie oraz podtrzymywanie trwałych związków rynkowych stanowi istotę funkcjonowania każdej organizacji. Architektami tych relacji są zawsze pracownicy. Właściwie ukształtowane relacje wewnątrz organizacji dają możliwość dostępu do zasobów intelektualnych zatrudnionych, a to z kolei determinuje zdolność i efektywność wykorzystania pozostałych zasobów będących w dyspozycji organizacji. Kapitał relacyjny ma charakter unikatowy, trudny do powielenia i jest obarczony znacznym ryzykiem jego utraty wraz z utratą kluczowych aktorów konstytuujących go po stronie organizacji, stąd niezwykle ważna, szczególnie w warunkach permanentnej niepewności, pozostaje kwestia budowania zaufania. Uzasadnia to rosnące zainteresowanie koncepcją zarządzania zaufaniem we współczesnych organizacjach. Wysoce użyteczna, w kontekście budowania wewnętrznego kapitału relacyjnego, wydaje się także implementacja koncepcji empowerment oraz diversity management. Konsekwencją ich wdrożenia jest zwiększenia lojalności oraz zadowolenia pracowników, co jest istotne w dobie spadku bezpieczeństwa zatrudnienia i tymczasowego charakteru współpracy między pracownikami a organizacją.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics