The key competences of successful project managers

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kurki, Maija-Helena
dc.contributor.author Vesala, Auri
dc.contributor.author Tallgren, Taru
dc.contributor.author Uusitalo, Tero
dc.date.accessioned 2018-01-18T11:50:05Z
dc.date.available 2018-01-18T11:50:05Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 237-249 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1666
dc.description Skuteczne zarządzanie projektami przyniesie dodatkową wartość w biznesie. Zdolność menedżera projektu do zmobilizowania i łączenia zasobów odgrywa istotną rolę w efektywnym zarządzaniu projektem. Przywództwo i zdolności zarządcze są identyfikowane i postrzegane jako część zarządzania projektem. Dane z badań są oparte na analizie studentów Laurea dotyczącej zarządzania projektem. Zastosowanie Laurei w rozwojowych projektach biznesowych z firmami działającymi w rzeczywistym środowisku jest częścią programu studiów studentów. Poszczególne umiejętności studentów wykorzystane w tych projektach zostaną przeanalizowane i porównane z efektywnym zarządzaniem projektem i przywództwem. Główne wyniki badań zweryfikowały, że komunikacja jest główną kompetencją kluczową dla sukcesu projektu. Inne kluczowe kompetencje, takie jak postawa przywódcza, motywacja kierownika projektu i planowanie projektu zostały uwzględnione w najważniejszych czynnikach sukcesu projektu. pl
dc.description.abstract Skilful project management will add value to business. The project manager’s ability to mobilize and combine resources plays a vital role in successful project management. Leadership and management competences are identified and viewed as part of project management. The research data is based on Laurea’s student analysis of project management. Laurea’s implementation in business development projects with real-life companies is part of the study programme for students. Individual skills of students used in these projects will be examined and compared to successful project management and leadership. The main results of the research verified that communication is the main key competence for project success. Other key competences such as leadership attitude, a Project Manager’s motivational behaviour and project planning were included in the most critical factors of a project success pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Competences pl
dc.subject Leadership pl
dc.subject Pproject management pl
dc.subject Success pl
dc.subject Kompetencje pl
dc.subject Przywództwo pl
dc.subject Sukces pl
dc.subject Zarządzanie projektem pl
dc.title The key competences of successful project managers pl
dc.title.alternative Kluczowe kompetencje efektywnych menedżerów projektu pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics