Kultura organizacyjna jako czynnik wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kultura organizacyjna jako czynnik wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Tytuł równoległy: Organizational culture as a factor affecting the functioning of the company
Autor: Szmurło, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/1634
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 26 (99) (2013), s. 367-372
Abstract: Kultura organizacyjna to jeden z głównych czynników mających wpływ na funkcjonowanie organizacji. Można posunąć się do stwierdzenia, iż wartość przedsiębiorstwa jest zależna od kultury organizacyjnej, ponieważ znacznie wpływa ona na zachowanie i postawy pracowników. Jest też czynnikiem mającym wpływ na realizację strategii i wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kultura organizacyjna jest wypadkową relacji: przełożony - podwładny, pracownik - pracownik (na tym samym szczeblu), przedsiębiorstwo - otoczenie. Ważne jest budowanie takiej kultury, która będzie efektywnie wpierać konkurencyjność firmy na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie jak kultura organizacyjna wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Description: Organizational culture is one of the main factors affecting the operation of the organization. You can go so far as to say that the value of the company is dependent on the culture, because significantly effect on the behavior and attitudes of employees, also is a factor affecting the implementation of the strategy and supporting the operation of the company. Organizational culture is the result of relationships: supervisor - subordinate, employer - employer (at the same level), the company - the environment. It is important to build a culture that will effectively support the company's competitiveness in the market. The purpose of this article is to show how organizational culture affects the functioning of the company

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics