Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie

 

Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Redaktor naczelny: prof. nzw. dr hab. Leszek Kania. Zastępca redaktora naczelnego: dr inż. Henryk Wyrębek. Redaktor ds. współpracy międzynarodowej: mgr Marcin Chrząścik. Redaktorzy językowi:Wiliam Joseph O'Sullivan ( język angielski), Walter Voigt (język niemiecki), Yury Pauliuchuk (język rosyjski). Redaktorzy tematyczni: dr Michał Krawczyk (nauki prawne), dr inż. Henryk Wyrębek (nauki o zarządzaniu). Redaktor statystyczny: dr Anna Marciniuk-Kluska. Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW:

2009 r.: 2 pkt.

2010 r.: 2 pkt.

2012 r.: 6 pkt

2013-2014 r.: 8 pkt.

2015-2016 r.: 9 pkt.

Strona czasopisma: www.wnep.uph.edu.pl/zeszyty-naukowe

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Kanały RSS