The community property regime in the context of conducting a business activity and acquisition of shares in a limited liability company

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The community property regime in the context of conducting a business activity and acquisition of shares in a limited liability company
Tytuł równoległy: Małżeńska wspólność majątkowa a prowadzenie działalności gospodarczej i nabywanie udziałów w spółce z o.o.
Autor: Czernicki, Przemysław
URI: http://hdl.handle.net/11331/1627
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 283-293
Abstract: The issue, regarded as an important aspect of conducting a business activity, namely the legal effects of acquisition, financed from community property, of shares in a limited liability company by spouses who have chosen the community property regime, has long been debated among representatives of legal science. It also brings about a considerable difficulty in the practice of economic trading, which is an important issue as companies of this type are the most popular form of conducting a business activity in Poland. Doubts concerning the shape of legislative solutions regulating the issue in question are unquestionably exacerbated by the fact that the said regulations belong to both, the sphere of family law and the sphere of commercial companies law, which makes us expect appropriate legislative intervention in this respect. This article aims to present the issue concerning acquisition of shares in limited liability companies on the basis of the Family and GuardianshipCode, which is further considered in a subsequent publication that aims to present the solutions adopted in this respect in the Code of Commercial Partnerships and Companies.
Description: Problematyka stanowiących ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej skutków prawnych objęcia i nabycia za środki pochodzące z majątku wspólnego przez małżonków udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które znajdują się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, od dawna jest przedmiotem dyskusji wśród przedstawicieli nauki prawa. Wzbudza ona też doniosłe trudności w praktyce obrotu gospodarczego, co jest istotnym problemem z uwagi na popularność tego typu spółek jako podstawowej formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Powstawaniu wątpliwości dotyczących kształtu rozwiązań legislacyjnych regulujących omawianą problematykę sprzyja niewątpliwie przynależność wspomnianych regulacji zarówno do sfery prawa rodzinnego, jak i do prawa spółek handlowych, co skłania do oczekiwania na podjęcie tutaj stosownej interwencji ze strony ustawodawcy. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących nabywania udziałów w spółkach z o.o. na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przy czym rozważania te będą kontynuowane w ramach kolejnej publikacji zmierzającej do pokazania przyjętych w tej mierze rozwiązań Kodeksu spółek handlowych.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics