Customer perceptions towards innovation products in the sphere of privacy versus security debate (the case of transmission x-ray body scanners in the UK)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zelenkevich, Marina
dc.contributor.author Zelenkevich, Leonid
dc.date.accessioned 2017-11-18T10:18:14Z
dc.date.available 2017-11-18T10:18:14Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 211-222 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1623
dc.description W artykule podjęto próbę ustalenia potencjalnych zastosowań rozszerzania wykorzystania skanerów rentgenowskich w Wielkiej Brytanii (UK) jako produktu innowacji. Jest to pierwszy projekt badawczy tego rodzaju, a jego wyniki mogą pomóc agencjom rządowym w poprawie obecnych systemów bezpieczeństwa w sektorze transportu i więzienia w Wielkiej Brytanii. Ponadto, producenci produktów będą mogli dostosować swoje strategie marketingowe i rozwoju produktów. Główne ustalenia tego badania wykazały, że wprowadzenie produktu w brytyjskich sektorach transportu lotniczego i więziennictwie może zwiększyć indywidualną prywatność. Produkt mógłby również zwalczać kwestię handlu narkotykami w sektorze transportu lotniczego i więziennictwie w Wielkiej Brytanii w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Wyraźnie podkreślono jednak, że produkt nieznacznie poprawi bezpieczeństwo personelu i więźniów w sektorze więziennym. pl
dc.description.abstract This article attempts to establish potential applications for widening the use of transmission x-ray full body scanners in the United Kingdom (UK) as the product of innovation. It is the first research project of its kind and findings will be able to assist government agencies in enhancing current security systems within the transport and prison sectors of the UK. In addition, product manufacturers will be able to adjust their marketing and product development strategies. The main findings of this study demonstrated that introducing the product within the UK air transport and prison sectors could enhance individual privacy. The product would also be able to combat the issue of contraband trafficking within the air transport and prison sectors of the UK to enhance security. It was, however, highlighted that the product would not significantly improve staff and inmate safety within the prison sector. The issue of data security was also discussed and frequent travelers did not view the data produced by the product as being damaging to individual privacy, whilst a prison security manager viewed data security as one of the most significant issues associated with widening the use of the equipment. The results also demonstrated that transmission x-ray full body scanners are not suitable to be used within the UK rail network as the equipment would cause major inconveniences for train passengers. The next section of this article will focus on discussing introduction of the innovation product in the sphere of the debate of privacy vs. security. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Anglia 21 w. pl
dc.subject Bezpieczeństwo informacji pl
dc.subject Innowacje pl
dc.subject Strategia marketingowa pl
dc.subject England 21st century en
dc.subject Information safety en
dc.subject Innovations en
dc.subject Marketing strategy en
dc.title Customer perceptions towards innovation products in the sphere of privacy versus security debate (the case of transmission x-ray body scanners in the UK) en
dc.title.alternative Oczekiwania klientów wobec innowacji produktowych w sferze prywatności versus debata bezpieczeństwa (studium przypadku prześwietleń promieniami rentgenowskimi w Wielkiej Brytanii pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics