The management strategy of the municipality in the context of current development challenges

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The management strategy of the municipality in the context of current development challenges
Tytuł równoległy: Strategia zarządzania gminą w świetle aktualnych wyzwań rozwojowych
Autor: Bernat, Piotr
URI: http://hdl.handle.net/11331/1620
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 161-169
Abstract: The article presents a discussion on the current situation of the municipalities, in the context of development. It highlights the key factors reflecting the needs and management capabilities of the municipality allowing for the formation of a rational functioning. It has been proposed to supplement the practical functioning of municipalities in the planning of the procedure, including a diagnosis of the current state and strategy, which ultimately enables management advantage. It presents the necessary changes in the management of the municipality in the context of coopetition enabling agreement with the competition. It discusses the related dilemmas and presents potential areas of cooperation.
Description: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących aktualnej sytuacji gmin w świetle wyzwań rozwojowych. Wskazano główne czynniki przekładające się na potrzeby i możliwości zarządzania gminą, pozwalające na kształtowanie racjonalnego jej funkcjonowania. Zaproponowano uzupełnienie praktyki funkcjonowania gmin w zakresie planowania o działania, które docelowo umożliwią zarządzanie przewagą. Zaproponowano podejście biznesowe do planowania działalności gminy w części rozwojowej. Przedstawiono konieczne zmiany w zarządzaniu gminą w kontekście koopetycji. Omówiono związane z tym dylematy i przedstawiono potencjalne obszary współpracy.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics