Strategy and development of organizations in the management of public administration

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cichoń, Seweryn
dc.contributor.author Knop, Urszula
dc.date.accessioned 2017-11-18T08:36:59Z
dc.date.available 2017-11-18T08:36:59Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s.153-160 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1619
dc.description Rozwój ma nadrzędny w administracji publicznej. Strategia rozwoju organizacji w kontekście administracji publicznej uwzględnia wykorzystywanie wiedzy do analizy bieżącej i przyszłej działalności przy uwzględnieniu zmian pojawiających się w otoczeniu. Warto zauważyć, że polityka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz doskonalenie metod i narzędzi w poszczególnych obszarach poprawia efekty organizacji pracy, stosunki międzyludzkie oraz sprzyja realizacji przyjętych wcześniej zadań strategicznych. Nieustanny rozwój placówek publicznych wpływa też na ich ocenę zewnętrzną i przyczynia się do poprawy jakości świadczonych usług. pl
dc.description.abstract The development has an overarching character as a concept for creating strategic objectives and priorities for the organization in public administration. The important role of strategy is well known, both in traditional and modern management. The development strategy of the organization in the meaning of public administration takes into account the use of knowledge to analyze current and future activities and predicting the possibility of changes occurring in the environment. Knowledge of human resources management, improvement of methods and tools, enhances the effects of work organization, relationships and promotes the implementation of previously assumed strategic tasks. Continuous development in the activity of public institutions also affects the external evaluation and contributes to improving the quality of provided services. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Administracja publiczna pl
dc.subject Analiza strategiczna pl
dc.subject Zarządzanie publiczne pl
dc.subject Zarządzanie strategiczne pl
dc.subject Public administration en
dc.subject Public management en
dc.subject Strategic analysis en
dc.subject Strategic management en
dc.title Strategy and development of organizations in the management of public administration en
dc.title.alternative Strategia a rozwój organizacji w zarządzaniu administracją publiczną pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics