The concept of strategic management in public administration

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cichoń, Seweryn
dc.contributor.author Knop, Urszula
dc.date.accessioned 2017-11-18T08:22:00Z
dc.date.available 2017-11-18T08:22:00Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s.143-152 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1618
dc.description Koncepcja zarządzania strategicznego w administracji publicznej jest procesem identyfikacji i implementacji strategii całej organizacji. Polega na wykorzystywaniu wszelkich możliwych zasobów do realizacji zadań i celów strategicznych. Wzajemne przenikanie się takich obszarów jak finanse, badania i rozwój oraz efektywna strategia kierownictwa warunkują skuteczne zarządzanie administracją publiczną. Koncepcja zarządzania strategicznego wyróżnia szereg wypracowanych zasad pomocnych w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podkreśla się, iż nadrzędnym priorytetem, jeśli chodzi o sferę publiczną, jest trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń. Omawiając wymiar strategiczny w kontekście publicznym, należy pamiętać o wszystkich procesach zarządzania, tj. planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu i kontroli. pl
dc.description.abstract The concept of strategic management in public administration is the process of identifying and implementing strategies across the organization. It involves the use of all possible resources to perform tasks and strategic objectives. Interpenetration areas such as finance, research and development and effective strategy management determine the effective management of public administration. The concept of strategic management lists a number of developed guidelines to assist in the effective management of human resources. The overriding priority is the lasting improvement of quality of life for present and future generations. Discussing strategy in the public interest you should be aware of all management processes that includes planning, organizing, coordinating and controlling. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Human Resources Management (HRM) en
dc.subject Public administration en
dc.subject Public management en
dc.subject Strategic management en
dc.subject Strategy en
dc.subject Administracja publiczna pl
dc.subject Strategia pl
dc.subject Zarządzanie publiczne pl
dc.subject Zarządzanie strategiczne pl
dc.subject Zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.title The concept of strategic management in public administration en
dc.title.alternative Koncepcja zarządzania strategicznego w administracji publicznej pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics