The concept of strategic management in public administration

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The concept of strategic management in public administration
Tytuł równoległy: Koncepcja zarządzania strategicznego w administracji publicznej
Autor: Cichoń, Seweryn; Knop, Urszula
URI: http://hdl.handle.net/11331/1618
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s.143-152
Abstract: The concept of strategic management in public administration is the process of identifying and implementing strategies across the organization. It involves the use of all possible resources to perform tasks and strategic objectives. Interpenetration areas such as finance, research and development and effective strategy management determine the effective management of public administration. The concept of strategic management lists a number of developed guidelines to assist in the effective management of human resources. The overriding priority is the lasting improvement of quality of life for present and future generations. Discussing strategy in the public interest you should be aware of all management processes that includes planning, organizing, coordinating and controlling.
Description: Koncepcja zarządzania strategicznego w administracji publicznej jest procesem identyfikacji i implementacji strategii całej organizacji. Polega na wykorzystywaniu wszelkich możliwych zasobów do realizacji zadań i celów strategicznych. Wzajemne przenikanie się takich obszarów jak finanse, badania i rozwój oraz efektywna strategia kierownictwa warunkują skuteczne zarządzanie administracją publiczną. Koncepcja zarządzania strategicznego wyróżnia szereg wypracowanych zasad pomocnych w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podkreśla się, iż nadrzędnym priorytetem, jeśli chodzi o sferę publiczną, jest trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń. Omawiając wymiar strategiczny w kontekście publicznym, należy pamiętać o wszystkich procesach zarządzania, tj. planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu i kontroli.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics