Communication strategies and tactics as key points of business development

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Communication strategies and tactics as key points of business development
Tytuł równoległy: Strategie і taktyki komunikacyjne jako kluczowe punkty rozwoju biznesu
Autor: Machulska, Kateryna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1617
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s.135-142
Abstract: The study of communication strategies and tactics occupies an important niche in strategic management. The relevance of this article lies in the fact that the interest of modern business administration science in the search for patterns and mechanisms of communication influence on the recipient is growing constantly. Communication strategies and tactics in the advertising of English-language web-recourses have been determined. We have defined two communication strategies for onlinestores slogans: 1) a strategy of encouraging the consumer to choose the appropriate goods or service; 2) a strategy of positioning the organisation in the market. Also various communication tactics, with the help of which those two strategies can be realised, have been described. They are: tactics of appeal to the consumer; tactics of target group indication; tactics of ambiguity/disambiguity of the expression, content and references; tactics of demonstration of the organisation's advantages and disadvantages; tactics of emphasizing competence, experience, traditions and values; tactics of goods and services naming; tactics of using the store's name. In this article we try to identify which of them is the most effective. The proposed versions are based on the results of linguistic interviewing.
Description: Badanie komunikacyjnych strategii i taktyki zajmuje ważne miejsce w strategicznym zarządzaniu. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że zainteresowanie współczesnej nauki biznesową administracją pod kątem wyszukiwania wzorców i mechanizmów wpływu komunikacji na odbiorców stale rośnie. W artykule zostały zidentyfikowane strategie i taktyki komunikacyjne stosowane w reklamie anglojęzycznych zasobów internetowych. Zidentyfikowano dwie strategie komunikacji dla haseł sklepów internetowych: 1) strategię pobudzania konsumenta do wyboru towaru lub usługi; 2) strategię pozycjonowania organizacji na rynku. Opisano także różne taktyki komunikacyjne, za pomocą których te dwie strategie mogą być realizowane. Są to: taktyka postępowania z konsumentem; taktyka oznaczenia grupy docelowej; taktyka niejednoznaczności/jednoznaczności wyrażenia, treści i referencji; taktyka przedstawiania zalet i wad organizacji; taktyka podkreślenia kompetencji, doświadczenia, tradycji i wartości; taktyka nazewnictwa towarów i usług; taktyka użycia nazwy sklepu. W artykule podjęto próbę określenia, która z taktyk jest najbardziej efektywna. Zaproponowane wersje są oparte na wynikach wywiadów językowych.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics