Wagary szkolne

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Wagary szkolne
Autor: Swędra, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1616
Data: 2017
Źródło: Психология сегодня: взгляд современного студента: cборник материалов XII международной студенческой научно-практической конференции по психологии. Брест, 28 апреля 2017 года / под общей редакцией Е.Е. Марченко. Брест 2017, s. 164-167
Streszczenie: Celem artykułu było wskazanie głównych przyczyn wagarów wśród uczniów szkoły podstawowej. Ponadto zbadano sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem przez nauczycieli. W opracowaniu artykułu pomocna okazała się metoda dialogowa. W badaniach posłużono się następującymi technikami: rozmową indywidualną i grupową, rozmową bezpośrednią i pośrednią oraz rozmową opartą na słuchaniu biernym i czynnym, głównie w odniesieniu do zagadnienia zjawiska wagarowania. Rozmowy przeprowadzono wśród uczniów i nauczycieli badanej szkoły. Tekst zawiera tabelę, w której zamieszczono przyczyny i konsekwencje wagarów z punktu widzenia uczniów i nauczycieli.
Opis: Artykuł napisany pod kierunkiem dr Agnieszki Roguskiej, pochodzi z konferencji: ХII Международнaя студенческaя научно-практическaя конференцaя «ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА» 28 апреля 2017 г. Organizator: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Brześć (Białoruś).

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki