Metody wychowania stosowane przez rodziców w opinii dzieci oraz ocena ich efektywności

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Metody wychowania stosowane przez rodziców w opinii dzieci oraz ocena ich efektywności
Autor: Pucyk, Natalia
URI: http://hdl.handle.net/11331/1615
Date: 2017
Źródło: Психология сегодня: взгляд современного студента: cборник материалов XII международной студенческой научно-практической конференции по психологии. Брест, 28 апреля 2017 года / под общей редакцией Е.Е. Марченко. Брест 2017, s. 158-161
Abstract: Artykuł miał na celu zaprezentowanie metod wychowania najczęściej stosowanych przez rodziców wobec dzieci oraz ocenę ich efektywności. Metody wychowania są bardzo ważnym elementem, ponieważ stosowane w rodzinie w znacznym stopniu przesądzają o tym, w jaki sposób rodzina spełnia swoje funkcje wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze. Proces wychowania łączy się ściśle z procesami kształcenia czy społecznego ucznia się. Do metod wychowania zalicza się: modelowanie, metodę zadaniową, perswazyjną oraz metodę nagradzania i karania. W pracy wykorzystano badania jakościowe z uwzględnieniem paradygmatu socjologii humanistycznej. W celach badawczych użyto metody dialogowej jako swobodnie prowadzonej rozmowy. Odpowiednio do metody dialogowej, dobrano technikę rozmowy indywidualnej, grupowej, ponadto rozmowę bezpośrednią i pośrednią jako dobrze zakorzenioną w psychologii humanistycznej. Badani podkreślali ważność sposobów wyrażania aprobaty i dezaprobaty przez dorosłych. Małoletni uważają, że do karania, w sensie karcenia rodzice przywiązują większą uwagę niż do nagradzania. Badane dzieci wskazują na brak urozmaiceń w metodach wychowawczych, szczególnie jeśli chodzi o nagradzanie.
Description: Artykuł napisany pod kierunkiem dr Agnieszki Roguskiej, pochodzi z konferencji: ХII Международнaя студенческaя научно-практическaя конференцaя «ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА» 28 апреля 2017 г. Organizator: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Brześć (Białoruś).

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics