Konflikty w szkole

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Konflikty w szkole
Autor: Perka, Marta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1614
Date: 2017
Źródło: Психология сегодня: взгляд современного студента: cборник материалов XII международной студенческой научно-практической конференции по психологии. Брест, 28 апреля 2017 года / под общей редакцией Е.Е. Марченко. Брест 2017, s. 155-158
Abstract: Celem badań było wyłonienie przyczyn najczęstszych sytuacji konfliktowych w badanej szkole niepublicznej. Użyto dwóch metod badawczych: metody obserwacji z użyciem techniki obserwacji niestandaryzowanej i metody dialogowej w formie swobodnie prowadzonych rozmów w celach badawczych. W badaniach posłużono się rozmową indywidualną i grupową, rozmową bezpośrednią i pośrednią oraz rozmową opartą na słuchaniu biernym i czynnym, głównie w odniesieniu do zagadnienia przesłanek występowania konfliktów w badanej placówce. Badaniami objęto w sumie 26 uczniów i 7 nauczycieli. Badana szkoła boryka się z problemem konfliktów różnego typu, co wynika i jednocześnie określa specyfikę placówki. Najczęstsze konflikty występują na linii: uczeń-uczeń; uczeń-nauczyciel; uczeń-rodzic; nauczyciel-nauczyciel; nauczyciel-dyrekcja; nauczyciel-rodzic; rodzic-rodzic; nauczyciel-kuratorium oświaty.
Description: Artykuł napisany pod kierunkiem dr Agnieszki Roguskiej, pochodzi z konferencji: ХII Международнaя студенческaя научно-практическaя конференцaя «ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА» 28 апреля 2017 г. Organizator: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Brześć (Białoruś).

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics