Intangible resources in strategic management of organizations

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pietruszka-Ortyl, Anna
dc.date.accessioned 2017-11-08T08:42:17Z
dc.date.available 2017-11-08T08:42:17Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 123-134 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1612
dc.description Opracowanie koncentruje się na ukazaniu roli zasobów niematerialnych w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji i ich wagi w zarządzaniu strategicznym organizacjami. Punkt wyjścia rozważań stanowi wnikliwa prezentacja założeń podejścia zasobowego w zarządzaniu oraz dyskusja atrybutów zasobów najcenniejszych dla współczesnych organizacji. Kolejno dokonano przeglądu literaturowy klasyfikacji zasobów niematerialnych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji tych typologii. Wskazano zależności pomiędzy zasobami niematerialnymi, kapitałem intelektualnym organizacji oraz aktywami niematerialnymi przedsiębiorstwa. pl
dc.description.abstract The paper concentrates on showing the role of intangible assets in gaining the competitive advantage of modern organizations and their importance in strategic management organizations. The starting point of deliberations is insightful presentation of the resource-based theory basic assumptions and the discussion of the attributes of the resources that are the most valuable for contemporary organizations. In turn literature overview of different classifications of intangible resources of an organization with a particular focus on the evolution of these typologies is done. The relationship between intangible resources, intellectual capital of the organization and intangible assets of the company were indicated. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Intangible resources en
dc.subject Management en
dc.subject Strategic management en
dc.subject Zasoby niematerialne pl
dc.subject Zarządzanie pl
dc.subject Zarządzanie strategiczne pl
dc.title Intangible resources in strategic management of organizations en
dc.title.alternative Zasoby niematerialne w strategicznym zarządzaniu organizacjami pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics