The role and importance of the small business sector in the economic development of the Mazowieckie Province

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozak, Sylwester
dc.date.accessioned 2017-11-06T11:43:38Z
dc.date.available 2017-11-06T11:43:38Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 61-70 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1605
dc.description Celem artykułu jest analiza wpływu sektora małych przedsiębiorstw na rozwój regionalny na przykładzie województwa mazowieckiego. Badania potwierdzają, że wzrost liczby działających i nowo zarejestrowanych małych przedsiębiorstw pozytywnie przyczynia się do rozwoju gospodarczego każdego powiatu, mierzonego produkcją sprzedaną na jednego mieszkańca i całkowitą produkcją sprzedaną, wytworzoną przez działające w nim przedsiębiorstwa, jak również na liczbę ich pracowników. Ponadto stwierdzono, że wzrost nakładów inwestycyjnych i PKB województwa mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy powiatów. Badania oparte są na danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS i dotyczą wszystkich powiatów województwa (z wyjątkiem Warszawy) w latach 2003-2014. pl
dc.description.abstract The goal of the study is the examination of the impact of the small business sector on the local economic growth in the Mazowieckie Province. The research proves that the increase in the numbers of operating and newly registered small enterprises contributes positively to the county economic development measured with the total value and the per capita value of traded production generated by locally operating enterprises, as well as the number of their employees. Additionally the increase in realized capital expenditures and the province GDP positively impact the county’s economic development. The study is based on data from the Local Data Bank of GUS and covers all counties (excluding the capital city of Warsaw) in the province during the period 2003-2014. en
dc.language.iso en_US pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Mazowieckie Voivodeship en
dc.subject Regional development en
dc.subject Small business en
dc.subject Mazowieckie, województwo pl
dc.subject Przedsiębiorstwa małe i średnie pl
dc.subject Rozwój regionalny pl
dc.title The role and importance of the small business sector in the economic development of the Mazowieckie Province en
dc.title.alternative Rola i znaczenie sektora małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym województwa mazowieckiego pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics