The role and importance of the small business sector in the economic development of the Mazowieckie Province

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The role and importance of the small business sector in the economic development of the Mazowieckie Province
Tytuł równoległy: Rola i znaczenie sektora małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym województwa mazowieckiego
Autor: Kozak, Sylwester
URI: http://hdl.handle.net/11331/1605
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 61-70
Abstract: The goal of the study is the examination of the impact of the small business sector on the local economic growth in the Mazowieckie Province. The research proves that the increase in the numbers of operating and newly registered small enterprises contributes positively to the county economic development measured with the total value and the per capita value of traded production generated by locally operating enterprises, as well as the number of their employees. Additionally the increase in realized capital expenditures and the province GDP positively impact the county’s economic development. The study is based on data from the Local Data Bank of GUS and covers all counties (excluding the capital city of Warsaw) in the province during the period 2003-2014.
Description: Celem artykułu jest analiza wpływu sektora małych przedsiębiorstw na rozwój regionalny na przykładzie województwa mazowieckiego. Badania potwierdzają, że wzrost liczby działających i nowo zarejestrowanych małych przedsiębiorstw pozytywnie przyczynia się do rozwoju gospodarczego każdego powiatu, mierzonego produkcją sprzedaną na jednego mieszkańca i całkowitą produkcją sprzedaną, wytworzoną przez działające w nim przedsiębiorstwa, jak również na liczbę ich pracowników. Ponadto stwierdzono, że wzrost nakładów inwestycyjnych i PKB województwa mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy powiatów. Badania oparte są na danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS i dotyczą wszystkich powiatów województwa (z wyjątkiem Warszawy) w latach 2003-2014.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics