Contemporary trends in the area of recruitment of employees as internal stakeholders of the organization

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bombiak, Edyta
dc.contributor.author Wereda, Wioletta
dc.date.accessioned 2017-11-06T10:52:17Z
dc.date.available 2017-11-06T10:52:17Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 181-196 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1604
dc.description W dobie rosnącej konkurencji na rynku pracy oraz pogłębiającego się deficytu specjalistów (drenażu mózgów) przedsiębiorstwa szukają nowych form i narzędzi rekrutacji oraz ich optymalnej kompilacji, aby pozyskać najbardziej wartościowych pracowników. Potencjalni pracodawcy muszą działać szybko i być elastyczni, w przeciwnym razie tracą cenne talenty na rzecz innych przedsiębiorstw. Wymusza to zmianę podejścia do rekrutacji i skutkuje pojawieniem się nowych form i narzędzi przyciągania wartościowych kandydatów, postrzeganych jako interesariusze organizacji, oraz zachęcania ich do ubiegania się o pracę. pl
dc.description.abstract In the era of increased competition for employees, and deepening the deficit of specialists in the labour market (brain drain) businesses are looking for new forms and tools of recruitment and their optimal compilation to win the most valuable specialists. Prospective employers must act quickly and be flexible; otherwise they lose valuable talents to other companies. This forces change in the approach to recruitment and results in the emergence of new forms and tools to attract valuable candidates, seen as internal stakeholders of the organization and encourages them to apply for a position. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.relation.ispartofseries Seria: Administracja i Zarządzanie;Nr 114 (41) 2017
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Crowdsourcing en
dc.subject Employee recruitment en
dc.subject Human Resources Management (HRM) en
dc.subject Stakeholders en
dc.subject Interesariusze pl
dc.subject Rekrutacja pracowników pl
dc.subject Zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.title Contemporary trends in the area of recruitment of employees as internal stakeholders of the organization en
dc.title.alternative Współczesne trendy w obszarze pozyskiwania pracowników jako wewnętrznych interesariuszy organizacji pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics