Contemporary trends in the area of recruitment of employees as internal stakeholders of the organization

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Contemporary trends in the area of recruitment of employees as internal stakeholders of the organization
Tytuł równoległy: Współczesne trendy w obszarze pozyskiwania pracowników jako wewnętrznych interesariuszy organizacji
Autor: Bombiak, Edyta; Wereda, Wioletta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1604
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 181-196
Abstract: In the era of increased competition for employees, and deepening the deficit of specialists in the labour market (brain drain) businesses are looking for new forms and tools of recruitment and their optimal compilation to win the most valuable specialists. Prospective employers must act quickly and be flexible; otherwise they lose valuable talents to other companies. This forces change in the approach to recruitment and results in the emergence of new forms and tools to attract valuable candidates, seen as internal stakeholders of the organization and encourages them to apply for a position.
Description: W dobie rosnącej konkurencji na rynku pracy oraz pogłębiającego się deficytu specjalistów (drenażu mózgów) przedsiębiorstwa szukają nowych form i narzędzi rekrutacji oraz ich optymalnej kompilacji, aby pozyskać najbardziej wartościowych pracowników. Potencjalni pracodawcy muszą działać szybko i być elastyczni, w przeciwnym razie tracą cenne talenty na rzecz innych przedsiębiorstw. Wymusza to zmianę podejścia do rekrutacji i skutkuje pojawieniem się nowych form i narzędzi przyciągania wartościowych kandydatów, postrzeganych jako interesariusze organizacji, oraz zachęcania ich do ubiegania się o pracę.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics