Personal remittances in Belarus: trends and challenges

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Personal remittances in Belarus: trends and challenges
Tytuł równoległy: Prywatne przekazy pieniężne na Białorusi: trendy i wyzwania
Autor: Bandarenka, Natallia
URI: http://hdl.handle.net/11331/1602
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 25-37
Abstract: In recent years, international labour migration has become an integral part of the modern world economy. Labour migration is an important source of financial inflow for certain countries. The migrants' personal remittances sent to the country enable families to increase their consumption level and a cumulative demand as well as stimulate production development. In other words, they are a tool by means of which the country can solve a complex of internal social and economic problems more successfully. Some part of the money received is invested in development of the national economy through purchasing shares, land and real estate. In this regard the account and cost assessment of the migrants' personal remittances are urgent. The chapter concerns the trends of the global international migration as well as international migration in Belarus. Special attention will be given to detailed analysis of the size and structure of the migrants' personal remittances in their basic elements, the countries of departure and countries of destination. The analysis is based on the statistical data of the National Statistical Committee, the National Bank of Belarus, the Department of Economic and Social Affairs and Population Division of the United Nations.
Description: W ostatnich latach międzynarodowa migracja zarobkowa stała się integralną częścią nowoczesnej gospodarki światowej. Migracja zarobkowa jest ważnym źródłem dopływu pieniędzy do gospodarki w wybranych krajach. Przelewy zarobków migrantów wysyłane do kraju umożliwiają rodzinom zwiększenie poziomu konsumpcji i skumulowanego popytu, a także stymulują rozwój produkcji. Innymi słowy są one narzędziem, za pomocą którego kraj może skuteczniej rozwiązać kompleks wewnętrznych problemów społecznych i gospodarczych. Część otrzymanych pieniędzy jest inwestowana w rozwój gospodarki narodowej poprzez zakup akcji, gruntów i innych nieruchomości. W związku z tym rachunek i ocena kosztów osobistych przekazów migrantów są bardzo ważne. Artykuł dotyczy trendów globalnej migracji międzynarodowej oraz międzynarodowej migracji na Białorusi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie wielkości i struktury osobistych przekazów migrantów w ich podstawowych komponentach, krajach opuszczenia i krajach przekazu pieniędzy. Analiza opiera się na danych statystycznych Krajowego Komitetu Statystycznego, Narodowego Banku Białorusi, Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych, Oddziału ds. Populacji Ludności Narodów Zjednoczonych.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics