Świadomość ekologiczna studentów kierunku zarządzanie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Świadomość ekologiczna studentów kierunku zarządzanie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Tytuł równoległy: Enviromental awareness of students faculty of management the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
Autor: Rucińska, Patrycja; Szmurło, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/1582
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 27 (100) (2014), s. 295-300
Abstract: Ekologia w życiu odgrywa istotną rolę. Niestety społeczność dba o środowisko w stopniu minimalnym. Niezmiernie ważne jest, by jednym z celów kształtowania świadomości przyszłych pokoleń było respektowanie środowiska. Przede wszystkim należy jednak zacząć od siebie i w swoim postępowaniu kierować się ekologią. Pozytywne oddziaływanie pomiędzy środowiskiem naturalnym a człowiekiem jest drogą do lepszego bytu każdego organizmu na świecie, ponieważ niszcząc chociażby środowisko zwierząt w gruncie rzeczy dążymy do niszczenia swojego środowiska. Niestety obecnie większość społeczeństwa wie jedynie teoretycznie co znaczy szacunek dla otoczenia, natomiast praktyczne działania proekologiczne są mało widoczne
Description: Ecology is very important in life. Unfortunately, the community rarely cares about the environment. It is vitally important to know that one of the objectives of shaping future generations is respect for the environment. First of all, people should start with themselves and follow roles of environment protection. Positive interaction between the environment and man is the way to a better life of each organism in the world, because destroying the environment. Unfortunately, at present the majority of the public only theoretically knows what respect for the environment is, and practical environmental activities are barely visible

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics