Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cołoś, Ilona
dc.date.accessioned 2017-09-18T11:29:52Z
dc.date.available 2017-09-18T11:29:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 267-272 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1515
dc.description Continuous changes in the booming market economy are forcing more and more companies to use newer and "smarter" technologies. This progress did not fail to touch the financial institutions and the services they provide in. The sudden demand for modern services caused changes in their offer. Banks are aware of the consumer and the increasingly rapid pace of life had to bring the products to the nature of banking innovation. To meet increasing competition, banks compete in computerising the range of distribution channels and the modernization of its services. Became the basis for the use of tools such as the Internet, telephone and television. The purpose of this article is to present contemporary forms of electronic banking and the benefits of the customers. Also discusses the modern forms of protection of customer data and transactions that they perform pl
dc.description.abstract Ciągłe zmiany zachodzące w dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie coraz to nowszych i „inteligentniejszych” technologii. Postęp ten nie ominął również instytucji finansowych i oferowanych przez nie usług. Gwałtowne zapotrzebowanie na nowoczesne usługi wywołało zmiany w ofercie banków, które zdając sobie sprawę z konsumenckiego i coraz szybszego tempa życia musiały wprowadzić produkty mające charakter innowacji bankowych. By sprostać rosnącej konkurencji prześcigają się w skomputeryzowaniu asortymentu oraz unowocześnianiu kanałów dystrybucji swoich usług. Podstawą stało się wykorzystywanie takich narzędzi, jak Internet, telefon czy telewizja. Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnych form bankowości elektronicznej oraz korzyści z nich płynących dla odbiorców. Omówiono także nowoczesne formy zabezpieczenia danych klientów oraz wykonywanych przez nich transakcji pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Bankowość elektroniczna pl
dc.subject Karty płatnicze pl
dc.subject Usługi bankowe pl
dc.subject Banking services pl
dc.subject E-banking pl
dc.subject Payment cards pl
dc.title Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych pl
dc.title.alternative Electronic banking as a modern channel distribution of banking services pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics