Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych
Tytuł równoległy: Electronic banking as a modern channel distribution of banking services
Autor: Cołoś, Ilona
URI: http://hdl.handle.net/11331/1515
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 267-272
Abstract: Ciągłe zmiany zachodzące w dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie coraz to nowszych i „inteligentniejszych” technologii. Postęp ten nie ominął również instytucji finansowych i oferowanych przez nie usług. Gwałtowne zapotrzebowanie na nowoczesne usługi wywołało zmiany w ofercie banków, które zdając sobie sprawę z konsumenckiego i coraz szybszego tempa życia musiały wprowadzić produkty mające charakter innowacji bankowych. By sprostać rosnącej konkurencji prześcigają się w skomputeryzowaniu asortymentu oraz unowocześnianiu kanałów dystrybucji swoich usług. Podstawą stało się wykorzystywanie takich narzędzi, jak Internet, telefon czy telewizja. Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnych form bankowości elektronicznej oraz korzyści z nich płynących dla odbiorców. Omówiono także nowoczesne formy zabezpieczenia danych klientów oraz wykonywanych przez nich transakcji
Description: Continuous changes in the booming market economy are forcing more and more companies to use newer and "smarter" technologies. This progress did not fail to touch the financial institutions and the services they provide in. The sudden demand for modern services caused changes in their offer. Banks are aware of the consumer and the increasingly rapid pace of life had to bring the products to the nature of banking innovation. To meet increasing competition, banks compete in computerising the range of distribution channels and the modernization of its services. Became the basis for the use of tools such as the Internet, telephone and television. The purpose of this article is to present contemporary forms of electronic banking and the benefits of the customers. Also discusses the modern forms of protection of customer data and transactions that they perform

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics