Rynek kart płatniczych w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rynek kart płatniczych w Polsce
Tytuł równoległy: The market of payment cards in Poland
Autor: Jodełko, Anna; Domańska, Joanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1513
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 253-262
Abstract: Karty płatnicze, jako nowoczesny instrument finansowy, na przestrzeni ostatnich lat zyskały duże grono zwolenników. Ich popularność na polskim rynku stale rośnie, pomimo odnotowanych przestępstw związanych z ich wykorzystaniem. Amatorzy kart płatniczych, których przybywa wraz z upływem lat, wychodzą z założenia, iż większym zagrożeniem jest wykorzystywanie tradycyjnych metod płatniczych. Mogąc wybierać z bogatej oferty banków mają możliwość dostosowania umowy do własnych potrzeb i preferencji. Lojalność klientów zostaje doceniona przez podmioty emitujące karty poprzez przyznanie kart uprzywilejowanych. Dla ich posiadaczy jest miernikiem prestiżu, a także źródłem dodatkowych korzyści. W związku z powyższym należy dążyć do ciągłego rozwoju sektora kart płatniczych w Polsce, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkodliwości przestępstw z nim związanych
Description: Credit cards, as modern financial instrument, they have gained year on area last big bunch of apologist fallower. Popularity grows on polish market permanently, despite written down crimes related with their utilization. Amateurs of credit cards, years arrives along with passage which, they come from, that taking advantage of traditional method is greatest threat payment disbursing official. Capability to fitting of agreement convention can choose have from rich offer of bank for personal requirements and preference. Loyalty of client has been appreciated by subjects through conceding of admitting of preferred card emitting card. There is meter of prestige for their holders, as well as source of additional benefit. It belongs to tend at continuous development of evolution sector of credit card by reason of above-mentioned in Poland, at simultaneous minimizing harmfulness of crime with before related

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics