Bankowość elektroniczna - usługa XXI wieku

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bankowość elektroniczna - usługa XXI wieku
Tytuł równoległy: Electronic banking - service of the XXI century
Autor: Wawryniuk, Karolina; Rusak, Olga
URI: http://hdl.handle.net/11331/1512
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 243-251
Abstract: W artykule przedstawiony został temat bankowości elektronicznej − jednej z najmłodszych form usług bankowych. Wyjaśniono ogólne pojęcie bankowości elektronicznej wraz z podziałem na rodzaje świadczonych w jej ramach usług. Pierwszy rozdział dotyczy bankowości terminalowej. Omówione zostały narzędzia, jakimi się ona posługuje, wraz z podziałem kart płatniczych. W kolejnym kroku podjęto temat bakowości internetowej. Pokazano etapy wykorzystania Internetu w działalności banków oraz klasyfikację systemów i bankowości. Przedsta- wiono także zagadnienia dotyczące bankowości telefonicznej wraz z bankowością mobilną − mechanizmy ich działania, wymagania dla klientów wraz z wyróżnieniem operacji, jakie mogą oni w ten sposób wykonać
Description: In article was presented topic about electronic banking − one of the earliest form of offering banking services. Explained the general concept of electronic banking and breakdown on types of services within its framework of services. The first chapter concerns the terminal banking. There was discussed tools that it uses along with the distribution of payment cards. The next step was about internet banking. Showing stages of the exploitation the Internet in the activities of banksand the classification i-banking systems. In the last chapter was recognized the issues relating to phone and mobile bankingwere shown mechanisms of action and possible to perform operations.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics